Campingfördelning 2015

O-Ringenstaden i Nordskogen i Borås öppnar onsdagen den 15:e juli kl 12

Campingfördelning

I nedan filer presenteras campingfördelningen med platser för respektive bokning. Vilken person som bokat och vilken tilldelad plats man fått står angivet i filen. Varje bokning har tilldelats en specifik ruta. Det är fritt att byta platser inom en förening, under förutsättning att det är överenskommet sinsemellan.

Numrerad campingfördelning 2015-07-16PDF
Uppdaterad 16 juli kl.12.00
Uppdateringen innehåller en förbättring inom område B som berör klubbarna: Sundsvalls OK, GöteborgMajorna, IK Stern, IFK Göteborg, FK Herkules, OK Alehof

Numrerad campingfördelning, El-platser 2015-07-14PDF
Uppdaterad 14 juli kl. 10.00
Uppdateringen innehåller ett byte med 5 platser för Eksjö SOK, som bytt med Jönköpings OK (2), IF Hallby (2) samt Forserum (1) gatan intill.

Frågor och funderingar skickas till info@oringen.se

Campingkartor

Campingkarta Översikt+ områdesvisPDF  Uppdaterad 12 juli
Campingkarta O-RingenstadenPDF

Viktig Campinginformation!

Camping med El-plats

För er som bokat camping med el-plats, medtag längre skarvsladd för att koppla in er på närmaste el-skåp/station.

Campingens öppnande

Campingen öppnar kl 12,00 onsdagen den 15 juli. Trafik utmed RV 42 är avstängd för genomfartstrafik under O‑Ringen. För O‑Ringenbesökare till O‑Ringenstaden presenterar vi två olika flöden under O‑Ringen Borås.

Onsdag 15 Juli – Lördag 18 Juli:

Infart till O-Ringenstaden från både den södra och norra infarten. Gäster som inte campar följar anvisningar för Gästparkering.

Den södra infarten är under denna tid tvåfilig, där den vänstra filen är till för dig som vet vilken campingruta du har. Utfart från campingen endast norrut.

Från Söndag 19 Juli:

All biltrafik, både in- och utfart, sker via den norra infarten. Den södra infarten används för in- och utfart för busstrafik.

Vägen genom O-Ringenstaden är avstängd för genomfartstrafik. Denna leds om via den tidigare vägsträckningen genom stadsdelen Sjöbo, väster om O‑Ringenstaden.

Tänk på:

Trafiksituationen kan vara intensiv i perioder kring den rondell som ligger centralt i O-Ringenstaden, så visa hänsyn. Hastighetsbegränsningar gäller inom hela området.

O-Ringenstadens camping är belägen på ett område som har förtidsprojekterats till ett kommande industriområde som bebyggs efter O-Ringen. Ett lager av sand, grus, singel och jord lades ut och såddes förra sommaren. Den huvudsakliga delen av campingen är gräsbeklädd, det förekommer delar som har inslag av grus, sand. Marken är plan. Däremot är den hård – medtag gärna verktyg för att få ned tält- och förtältspinnar.

Välkommen till O-Ringenstadens camping i Borås.


Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision