Nummerlappsutdelning

Information om hur du hämtar din nummerlapp och deltagarkuvert med ev. beställda tjänster

Löpare hämtar individuellt sitt deltagarkuvert innehållande nummerlapp och beställda tjänster samt en deltagarpåse i anslutning till tävlingsexpeditionen på O-Ringentorget. Efter lördag 18 juli kl. 21.00 hämtas deltagarkuvert i tävlingsexpeditionen ute på arenan.

DH21 Elit hämtar biljetter,beställda tjänster enligt ovan, medans nummerlapparna kommer finnas i elittältet på arenorna.

O-Ringen MTB-O hämtar sina deltagarkuvert i tävlingsexpeditionen på O‑Ringentorget fram till måndag 20 juli kl. 21.00. Därefter hämtas de ute på Arena Borås Skidstadion.

O-Ringen 3-days hämtar sina deltagarkuvert i tävlingsexpeditionen på O‑Ringentorget fram till tissdag 21 juli kl. 21.00. Därefter hämtas de i tävlingsexpeditionen ute på arenan, etapp 3.

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision