Miljö & Hållbarhet

Det skall vara lätt att sortera rätt!
Återvinn ditt avfall både på campingen och arenorna.

På O-Ringen i år satsar vi extra mycket på en effektiv avfallshantering. På varje servicestation finns en återvinningsstation. Även ute på arenorna finns möjlighet att sortera ditt avfall. Låt oss hjälpas åt att sortera rätt!
Vid varje återvinningsstation finns möjlighet att sortera matavfall, papper, förpackningar, plast, glas, metall och pant. Satsningen på effektiv avfallshantering gör vi tillsammans med Nodra AB samt Suez Recycling AB för att du som deltagare skall få det lätt att göra rätt. För returburkar och pant samarbetar vi med Returpack Pantamera. Besök Pantobilen och lämna pant i Pantamera's mobila pantryggsäckar

Håll Sverige rent miljömärkt event

O-Ringens miljöpolicy

Som ett av världens största idrottsevenemang ska O-Ringen vara en ledande och god förebild inom miljöområdet. Vi ska profilera O-Ringen som ett miljömärkt event som använder naturen omsorgsfullt.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision