Servicestationer & Dusch

Det finns 5 servicestationer på området. Samtliga
servicestationer har rinnande vatten för tvätt och disk och på 4 av servicestationerna finns toaletter. De deltagare som bor i områden nära servicestationen S3, som inte har några toaletter nyttjar istället toaletter inomhus i Himmelstalundshallen och Mässhallarna.
Dusch finns i Mässhallarna och Himmelstalundshallen för alla på campingen.
Latrin och avloppsvatten från husvagnar hanteras i anslutning till servicestationerna.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision