Pressackreditering 2019

Press accreditations for O-Ringen Kolmården 2019

Följ O-Ringen

OBS! Denna ackreditering gäller för yrkesverksamma medierepresentanter och frilansjournalister.
NOTE! This accreditation is for working media representatives and freelance journalists.

Ackreditering för O-Ringen Kolmården är nu stängd.
Accreditation is now closed for O-Ringen Kolmården 2019.

För mer info/ for more information contact:

Marknads- och upplevelsechef:
Anna Wennertorp
tel/phone: 070 952 54 78
e-post/e-mail: anna.wennertorp@oringen.se

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision