Bagheerastafetten

I samband med invigningen av O-Ringen Kolmården söndagen den 21 juli arrangeras
traditionsenligt ungdomsstafetten Bagheerastafetten. Starten sker strax utanför
Himmelstalundshallen, växling och mål är inne i hallen, där invigningen hålls, och stafetten startar kl 17.00 direkt efter invigningen.

Anmälan
Anmälan till Bagheerastafetten är stängd då det maximala deltagartaket om 150 lag är uppnått.

Laguppställning
Laguppställning till Bagheerastafetten lämnas på oringen.se/team senast lördag 20 juli kl 20:00.

Klasser
En klass, blandat pojkar och flickor. Fyra personer i varje lag enligt följande:
Sträcka 1: Flickor upp till och med D16
Sträcka 2: Pojkar upp till och med H14
Sträcka 3: Flickor upp till och med D14
Sträcka 4: Pojkar upp till och med H16
Lagen ska bestå av klubblag från Sverige, klubb-/kretslag från övriga nordiska länder eller klubb-/krets-/nationslag från övriga länder. Kombinationslag är möjligt.

Banor
Alla sträckor är lika långa med en banlängd på ca 2 km. Gaffling förekommer på samtliga sträckor.

Terrängbeskrivning
Terrängen är flack och består av gräsytor, asfalterade gång- och bilvägar, parkliknande miljö och skogsdungar.
Inledningen och avslutningen av banorna genomkorsar campingområdet och O-Ringentorget. Det kommer vara mycket publik, tält, bilar och husvagnar i området.

Klädsel och skor
Fri klädsel. Spikskor och skor med ståldubb är ej tillåtna.

Karta
Sprintkarta i skala 1:4 000. Ekvidistans 2m. Sprintnorm.

Samling/Karantän
Samlingsplatsen öppnar kl 15.00. Samtliga tävlande och ledare ska befinna sig vid samlingen/karantän i anslutning
till Himmelstalundshallen senast kl. 15.30. Se karta nedan för ingång till samlingen/karantän.

Lagkuvert
Hämtas vid samling/karantän från kl 15.00. I lagkuverten finns nummerlappar, PM, arenaskiss samt eventuella hyrbrickor. Ta med egna säkerhetsnålar.

Start
Starten sker utanför Himmelstalundshallen (se karta) kl 17.00.

Växling och målgång
Sker inne i Himmelstalundshallen. Växling sker genom att inkommande löpare lämnar över kartan till utgående löpare. Lag som tar fel karta diskvalificeras. Lag som blir berörda av att annat lag tagit deras karta får ny karta,
dock utan tidskompensation. Placering vid målgång avgörs av måldomare.

Toaletter
Toaletter finns för löparna i anslutning till uppvärmningsområdet.

Resultat
Kompletta resultat kommer att publiceras på oringen.se


HärPDF hittar du PM för Bagheerastafetten.


Banläggare
Michael Wehlin, Oscar Prytz och Jonas Lundgren

Bankontrollant
Simon Larsson

Kartritare
Göran Andersson 2018-2019

Kontakt/Tävlingsledare
Anita Wehlin +46 70 546 29 46
Josefine Dahlstedt +46 70 796 20 66

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision