Tillval

När du anmäler dig till O-Ringen finns det ett antal tillval.

De tillval som är möjliga att boka tillsammans med de tävlingar du valt väljer du i varukorgen genom att klicka på "Ändra tillval". Tillvalen gör du samtidigt som du gör din anmälan och kan inte köpas separat.

Ordinarie bokningsperiod är fram till 1 juni. Därefter är det efteranmälan fram till start.

Avgifter för de olika anmälningssperioderna

Tillval1 nov1 april1 juniDärefter (+20 %)

Lottning med annan klubb

120

120

120

140*

Familjelottning

120

120

120

140*

Stämplingsbricka (SI)

40

40

40

50

Motionsloppsförsäkring Baslänk till annan webbplats

155

155

155

155

Motionsloppsförsäkring Storlänk till annan webbplats

275

275

275

275

Anpassad karta**

0

0

-

-

*Efter 1 juni kan tilläggstjänsterna lottning med annan klubb och familjelottning bara köpas i mån av plats.

**Anpassad karta måste beställas före 1 april.

Kringtjänster

Kringtjänster är inte direktkopplade till din tävlingsstart och bokas enligt nedan.

Tilläggstjänster1 nov1 april1 juniDärefter (+20 %)

Visum*

0

0

0

0

Jubileumsplakett**

0

0

0

0

* Behöver du visum kontakta oss på info@oringen.se

**Läs mer här om Jubileumsplaketten. Beställning av plakett måste vara O-Ringen tillhanda senast den 1 juni innevarande år.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision