Jubileumsplakett O-Ringen

För dig som sprungit O-Ringen 10, 20, 30, 40, eller 50 ggr, så finns möjligheten att beställa en jubileumsplakett

O-Ringens jubileumsplakett, 10 års kan rekvireras av alla som fullföljt minst 10 O-Ringen oavsett klass och resultat. För 20 års, 30 års, 40 års och 50 års krävs minst 20, 30, 40 respektive 50 fullföljda O-Ringen (gäller ej som arrangör).

Bestämmelserna gäller retroaktivt från 1965, det år då O-Ringen startade. Förutom märkestagarens personuppgifter ska beställningen innehålla uppgifter på fullföljda arrangemang avseende både årtal och tävlingsklass. Uppgifterna ska vara bestyrkta av ordförande i nuvarande förening. Plaketterna är numrerade och graveras med namn.

Här finns blanketten att ladda nedPDF

Skicka blanketten till:
O-Ringen AB
Lägerhyddsvägen 2 hus 38, 752 37 Uppsala

För att erhålla plakett måste blankett vara O-Ringen tillhanda senast den 31 maj innevarande år. Plaketten kommer finns för avhämtning på O-Ringen under någon av etappernas prisutdelning. Mer information kommer att presenteras i kommande programtidning.

Beställda plaketter hämtas ut vid en officiell ceremoni vid torsdagens prisutdelning. De som deltagit 30, 40 och 50 år uppmärksammas då lite extra. Anmäl dig vid tältet i anslutning till scenen 15 minuter före prisutdelningen. För övriga och för den som inte kan närvara vid ceremonin finns jubileumsplaketterna att hämta ut vid
Deltagarservice, O-Ringentorget.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision