Terräng

Nåsten

2020 är det precis 40 år sedan O-Ringen genomfördes i Uppsala senast. Då avslutades tävlingarna med den sista etappen i naturreservatet Nåsten. Så vad passar väl bättre än att vi startar O-Ringen Uppsala 2020 där vi då slutade. Nåsten med omgivningar är då liksom nu ett av Uppsalas populäraste strövområden. Terrängen präglas av små höjdskillnader med mindre mossar som omsluter de lättlöpta och mer detaljrika hällmarkerna.

Östuna

När Uppland senast stod som värd för O-Ringen 2001 genomfördes en av de då mest uppskattade etapperna i Östuna. Vi väljer därför med glädje att återvända hit nästan 20 år senare på den tredje OL-etappen. Skogen i Östuna karaktäriseras av vildmark med hällmarker blandat med små och stora sankmarker.

Lunsen

Lunsen är ett av Sveriges finaste orienteringsområden som du bara måste uppleva. Terrängen är som hämtad ur en saga med ett myller av småskurna höjder, mossar täckta av skvattram och renlavsbeklädda hällar. Trots sin närhet till Uppsala består Lunsen till största delen av orörd, stiglös vildmark. Här handlar det mer om ”tankens skärpa” än ”kroppslig möda”. Etapp 4 och 5 bjuder med andra ord på spännande tävlingar i en fantastisk terräng. Om det är Sveriges finaste får du själv avgöra 2020.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision