Anmälningsläge

Antalet anmälningar just nu är 14 582

 

... de fördelar sig på följande sätt mellan de olika tävlingar:

Elittour 800

5-dagars 7 987

Eget upplägg 1 585

Etappstart 2 574

Lära och Prova på 1 333

Träningsrace 303

 

... och på följande sätt mellan de tre grenarna:

OL 13 863

MtbO 373

PreO 92

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision