Anmälningsläge

Antalet anmälningar just nu är 15 245

 

... de fördelar sig på följande sätt mellan de olika tävlingar:

Elittour 800

5-dagars 7 992

Eget upplägg 1 587

Etappstart 3 040

Lära och Prova på 1 459

Ungdomsstafett 64

Träningsrace 303

 

... och på följande sätt mellan de tre grenarna:

OL 14 815

MtbO 383

PreO 92

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision