Etappstart MtbO

Med Etappstarter kan du för varje etapp under O-Ringen fritt välja bland en rad olika banor i den sköna Värmländska vildmarken.

Knapp Boka

Vill du cykla någon enstaka dag eller ha friheten att välja bana efter dagsform om du anmäler dig på plats? Då finns möjligheten att köpa etappstarter. Det kommer varje dag att finnas flera banor att välja på från korta lätta till längre och svårare.

Om du vill du tävla och få en totaltid över 3-5 etapper hittar du samma banor under Eget upplägg.

Nytt för O-Ringen Värmland 2017 är att du redani förväg kan boka olika etappstarter för olika dagar i vår portal. Tidigare år har du fått göra det på arenan eller i deltagarcenter på O-Ringenstaden.

Tävlingen avgörs över följande fem etapper där tävlingarna startar kl 10.00 på dagarna, förutom på etapp 5 där första start är 08.30.

  • Etapp 1: Långdistans, söndag 23 juli, Arena Brandsbol
  • Etapp 2: Medeldistans, måndag 24 juli, Arena Selma Spa
  • Etapp 3: Sprintdistans, onsdag 26 juli, Arena Frykstahöjden
  • Etapp 4: Medeldistans, torsdag 27 juli, Arena Frykstahöjden
  • Etapp 5: Långdistans, fredag 28 juli, Arena Rackstad

På varje etapp har du fri starttid. Du kan välja om du vill springa alla fem etapperna eller bara någon enstaka etapp.

Avgifter för de olika bokningsperioderna

Etappstart

-30%

-20%

Ord

+20%

Sista anm.dag

1 nov

1 apr

1 juni

Därefter

Upp tom 16 år

110

120

140

160

Mellan 17–20 år

150

160

190

220

21 år och äldre

215

235

285

335

 

Banor MtbO

Bana

Skala

Etapp
3

Etapp
2, 4

Etapp
1, 5

Framkom-
lighet

MtbO Kort/Svår

1:15 000*

2,0

4,5

7,0

Svår

MtbO Mellan/Lätt

1:15 000*

3,0

5,5

10

Lätt

MtbO Mellan/Svår

1:15 000*

3,0

6,5

10

Svår

MtbO Lång/Lätt

1:15 000*

4,0

7,5

16

Lätt

MtbO Lång/Svår

1:15 000*

4,0

8,5

17,5

Svårt

*Skalorna 1:10 000 och 1:7 500 kommer att användas på medeldsitans och sprint

Framkomlighet beskriver graden av hinder på stigar där Svår kommer ha inslag av mer rötter och stenar medan Lätt innehåller mer grusväg och större stigar.


Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision