Etapp 3 & 4 MtbO Arena Skyttis

Detaljrikedomen är mycket stor och det gäller att hänga med på kartan

Etapp tre och fyra går på Skyttisområdet.
Asfalterade skidspår finns i samma område som mindre stigar med sämre framkomlighet. Kuperingen är måttlig.

Skyttis MtbO Etapp 3 Höga Kusten 2018

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision