Vad väntar på Arena Boda etapp 3?

Spektakulära branta åsar, utmanande vägval och fina vyer. Bodafjället bjuder på utmaningar i en klassisk långdistans.

Arena Boda Etapp 3

Arena Boda Etapp 3

Härlig skogsorientering när den är som bäst! Höjdskillnaden från arenan till toppen är 175 meter och starten går från fina fäbodvallen Busätra. För de längre banorna går starten i stort sett från toppen och börjar i relativt flack och storkuperad terräng men brantkanter är att vänta med flera vägvalsmöjligheter. De kortare banorna följer åsryggar norrut och utmaningen här är att hitta rätt höjdnivå. Mellan branterna finns kärrstråk och då gäller det att inte göra paralellfel.

Fem frågor till banläggaren, Joakim Mellqvist:

 1. Hur vill du beskriva terrängen- helhetsintryck?
  Det är väldigt fint på höjderna men sugande undervegetation.
 2. Vad ska man undvika som löpare?
  Ge akt på de långa branterna och finn bra passager!
 3. Något särskilt att tänka på?
  Gå till start i tid. Det är ca 100 höjdmeter från arenan till starten som ligger längst bort.
 4. Skillnad I terräng mellan korta och långa banor?
  De korta ungdomsbanorna går mer i kulturmark medan övriga korta banor orienterar i skogen och har sluttningsorientering på slutet. Långa banor har också sluttningsorientering mot slutet.
 5. Vad tror du kommer att bli utslagsgivande?
  De som finner de fina stråken kommer att tjäna tid!

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision