13 723 deltagare har nu njutit av den värmländska vildmarken

Löpare in mot mål

Antal starter är efter den fjärde etappen är 50 682. För veckan ser det ut att kunna summera till närmare 65 000, vilket ligger inom spannet för tidigare estimat.

Den största tävlingen är 5-dagars följt av Eget upplägg, där återfinns Motion/Challenge samt de som tävlar obundet kön och ålder i 5 eller 3 dagar.

Tävling

Etappstarter

Deltagare

Elittour

3 208

802

5-dagars

31 964

7 991

Eget upplägg

5929

1 587

Etappstart

3 794

1 530

Lära och prova på

3 488

952

Miniknat

1 740

494

Träningsrace

303

303

Bagheerastafetten

256

64

Summa

50 682

13 723

 

Vi ser en trend i att antal starter per deltagare har ökat i år vilket delvis kan härledas till att det nya bokningssystemet har bättre förutsättningar att räkna deltagare som bokar starter per etapp under flera dagar. Det utesluter inte att deltagarna i Värmland även sprunget fler etapper i genomsnitt jämfört tidigare år.

Äventyret fortsätter nu för deltagarna i Rackstad imorgon. Terrängen och banläggningen har bjudit på etapper med varierande utmaningar och många berättar om orienteringsupplevelsen med ett leende på läpparna.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision