Vi söker en Logistikchef till O-Ringen AB

Vill du vara med och utveckla världens största orienteringsäventyr?

Camping Värmland från ovan

O-Ringen AB driver arrangemanget O‑Ringen. O-Ringen är världens största orienteringsäventyr och ett av Sveriges största idrottsevenemang. Evenemanget genomförs mitt i sommaren (vecka 30), alltid på en ny plats i Sverige, och lockar årligen ca 18 000 deltagare som tillsammans gör ca 75 000 starter. Under ett O-Ringen är över 1 000 funktionärer och ett femtiotal samarbetspartners involverade i arrangemanget. O-Ringen är ett av svensk idrotts mest kända varumärken.

Varje år arrangerar O-Ringen AB ett O-Ringen samtidigt som de nästkommande tre planeras. Bolaget driver respektive O-Ringen som ett projekt. Projektledare är en visstidsanställd generalsekreterare (GS) direkt underställd den verkställande direktören (VD). VD:n leder bolagets fasta organisation (FO) som koordinerar pågående projekts lokala organisationer (LO) och skapar förutsättningar för nya projekt att starta upp. GS leder lokal organisation.

O-Ringen AB söker nu en Logistikchef till FO. FO består av VD, fem områdeschefer och en administratör. Områdescheferna är ansvariga för kravställning, kontinuitet och långsiktig utveckling inom respektive ansvarsområde.

Vi kan erbjuda en stimulerande roll och ett utvecklande arbete i en dynamisk miljö med stora möjligheter att påverka och utveckla genomförandet. Du kommer att ingå i bolagets styrgrupp där pågående projekt styrs och koordineras.

Arbetsuppgifter

VD och de fem områdescheferna i FO koordinerar pågående projekt genom att sinsemellan ha fördelat ansvar för tretton ansvarsområden enligt följande:

 • Ledning (ca 90 % av heltid)
 • Tävling (ca 60 % av heltid)
 • Boende (ca 25 % av heltid)
 • Resa (ca 15 % av heltid)
 • Upplevelse (ca 20 % av heltid)
 • Ekonomi (ca 60 % av heltid)
 • Funktionär (ca 10 % av heltid)
 • Marknad (ca 80 % av heltid)
 • Sälj (ca 100 % av heltid)
 • IT (ca 40 % av heltid)
 • Service (ca 55 % av heltid)
 • Miljö (ca 5 % av heltid)
 • Deltagarservice (ca 40 % av heltid)

Vi söker nu en områdeschef till FO som vill ta ansvar för ansvarsområdena Service (55 %), Resa (15 %), Boende (25 %) och Miljö (5 %). FO:s områdeschefer har det yttersta ansvaret för att respektive ansvarsområde hänger ihop och fungerar och att FO:s respektive LO:s leverans utförs och fungerar i samklang.

Att vara områdeschef i FO innebär följande ansvar för ansvarsområdet:

 • Fortsätta att utveckla, definiera och dokumentera ansvarsområdets projektleverans för såväl FO som LO. Alla ansvarsområdens projektleveranser är idag definierade i en uppdragsplan
 • Utföra FO:s leverans och utbilda LO inom aktuella ansvarområden
 • Följa upp och säkerställa pågående projektleveranser (för både FO och LO) och rapporterar betydande avvikelser till GS:n och/eller VD
 • Formella kontakter med externa parter (exempelvis avtal)
 • Budget och prognos för ansvarsområdet

För pågående projekt är det viktigt att områdeschefen:

 • Finns tillgänglig för områdesansvarig i LO
 • Är beredd på att fatta beslut (inom ansvarsområdet). Områdeschefen har mandat att fatta beslut vid mindre avvikelser från uppdraget inom det specifika ansvarsområdet
 • Informerar lokalt områdesansvarig om eventuella förändrade förutsättningar
 • Följer fastslagen besluts- och delegationsordning

Tjänsten innebär en del resor inom landet då de lokala organisationerna/arrangörsorterna ska besökas. Du kommer att ha ditt kontor i Uppsala. Att bo på annan ort är möjligt.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som:

 • Är strukturerad och noggrann
 • Är kreativ och flexibel
 • Är en skicklig kommunikatör
 • Har hög social kompetens med förmåga att samverka och bygga relationer för att få personer att dra åt samma håll

Kvalifikationer och meriter

Vi ser gärna att du har:

 • Relevant utbildning för uppdraget och tillämpbar kompetens
 • Erfarenhet som projektledare. Extra meriterande är erfarenhet av att leda evenemang
 • Erfarenhet av att leda. Extra meriterande är erfarenhet av att leda ideella personer
 • Erfarenhet av ekonomisk styrning och budgetansvar

Annan kombinationsbefattning är möjlig

Parallellt med att denna tjänst som ”Logistikchef” utlyses, utlyser vi även (i annan annons) en tjänst som ”Tävlings- och IT-chef”. Den andra tjänsten har byggts upp som en kombination av ansvarsområdena Tävling (60 %) och IT (40 %). Vi är dock öppna för sökande som besitter kompetenser som kan kombinera ihop de öppna ansvarsområden (Tävling, IT, Service, Resa, Boende och Miljö) på annat sätt än vad vi har föreslagit.

Vår plan är att anställa en av dessa tjänster så fort som möjligt och den andra per 1 februari 2018. Vilken av de två tjänsterna, eller annan kombination, som anställs först bestäms under rekryteringsprocessen beroende på vem som söker, vad och när.

För mer information vad de olika ansvarsområdena omfattar och/eller för diskussion om andra kombinationsbefattningar än de föreslagna vänligen kontakta VD.

Anställningsform

Tillsvidareanställning.

Anställningsgrad och tillträde

Tjänstens anställningsgrad är 100 %. Tillträde sker efter överenskommelse, dock senast 1 februari 2018.

Lön

Efter överenskommelse.

Ansökan

Ansökningsperioden är över.

Frågor

Tveka inte att kontakta oss vid frågor:

Henrik Boström (VD)
E-mail: henrik.bostrom@oringen.se
Mobil: 070-380 84 89

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision