O-Ringenjubilarer ärades med plaketter!

Deltagare som fullföljt 30, 40 eller 50 O-Ringen fick efter torsdagens prisceremoni sina plaketter tilldelade på O-Ringentorgets scen.

prisutdelning 25 juli

Deltagare som fullföljt hela 30, 40 eller 50 O-Ringen!

Alla som fullföljt 10, 20, 30, 40 eller 50 O-Ringen sedan starten 1965 kan erhålla en personlig jubileumsplakett. Plaketten beställs i förväg via O-Ringen.

Amanda björkholm

Plakett som kan förbeställas av de som jubilerar i O-Ringendeltagande.

Gunnar Nyman 86 år från OK Djärf har fullföljt O-Ringen över 50 gånger!

Gunnar, vilket var det första O-Ringen du deltog i?

- Det var Borås 1968.

Vad är det som gör att du återkommer år efter år?

- Jaha du, skrattar Gunnar. Jag tror att det är att jag gillar att få se alla dessa olika skogstyper. Jag har jobbat med skog, fortsätter Gunnar.

Hur tycker du att O-Ringen som arrangemang utvecklats och vilken tycker du är den störtsa skillnaden från dina första O-Ringen fram tills nu?

- En stor skillnad är såklart utvecklingen med datatekniken, t.ex. elektronisk stämpling. Som arrangemang har det ju blivit så mycket större. Så många fler klasset och även MTBO. Det krävs väldigt mycket som arrangör idag säger Gunnar som vet eftersom han var med och arrangerade i Värmland 2017.

Amanda björkholm

Bengt Olsson och Gunnar Nyman har båda fullföljt 50 O-Ringen!

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision