Samarbete med Region Östergötland en trygghet för deltagarna!

I år kan sjukvården ute på arenorna erbjuda röntgenundersökningar direkt på plats, något som möjliggjorts tack vare ett gott samarbete med Region Östergötland.

Röntgensjuksköterska Simin Lindberg röntgar Marita Samuelssons hand.

Sjukvården på årets arenor som drivs i Region Östergötlands regi erbjuder professionell sjukvård, en trygghet för alla deltagare. Till exempel finns till och med en mobil röntgenapparat och röntgensjuksköterskor som gör undersökningar direkt på plats. Det har under veckan underlättat för många deltagare som sluppit åka till akuten i Norrköping. I tjänst på fjärde etappen är röntgensjuksköterskorna Simin Lindberg och Margit Magnusson. De jobbar vanligtvis på röntgenkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping men har båda jobbat två dagar ute på O-Ringen. Vi ber Simin och Margit berätta lite om utrustningen och hur veckan varit.

Apparaten används vanligtvis mest inom ädreomsorgen för att underlätta för äldre att slippa åka in till sjukhuset för enklare röntgenundersökningar. Det som apparaten används till under O-Ringen är så kallade småskelettundersökningar, hand- och fotleder samt axlar undersöks på plats. Hittills på O-Ringen har apparaten använts till ca 30 undersökningar per dag och har varit väldigt uppskattad av de deltagare som blivit undersökta, berättar Simin och Margit.

När vi är på besök kommer Marita Samuelsson, Sundbybergs IK, för undersökning av sin hand. Marita föll under gårdagens etapp men utgick ifrån att handen fått en stukning och inte behövde hjälp från vården. Idag har hon dock haft svårt att röra på fingrarna och handen har svullnat. Den läkare som Marita får träffa här på sjukvården bedömer att en röntgenundersökning behövs. Simin tar hand om Marita. Hon ser till att handen ligger rätt på undersökningsplattan och gör inställningar på apparaten innan bilderna tas så att bilderna tas i rätt vinklar. Marita leder sin klass D65 K och har lyckats behålla ledningen på dagens etapp trots den skadade handen. "Jag vill ju springa imorgon" säger Marita medan Simin tar bilderna.

Efter undersökningen får Marita slå sig ned och vänta i skuggan utanför. Inom ca 30 min kommer läkaren på plats att ha ett svar från en röntgenläkare i Norrköping som bedömt bilderna, nästan för bra för att vara sant!

Vi önskar Marita lycka till med både hand och morgondagens lopp!

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision