Fullbokat för campingplatser med el

Det har varit stor efterfrågan på campingplatser med el inför det första anmälningsstoppet.

Campingens 1000 elplatser är nu bokade och inga fler elplatser kommer att läggas ut. Campingplatser utan el finns dock fortfarande tillgängliga via bokningsportalen och vi påminner om att de från samma klubb som har bokat med el och utan el kommer att placeras närmare varandra än vad det har varit möjligt tidigare år.

Det betyder att alla i klubben placeras på samma område (A-D), dock kommer platser med el och utan el placeras i olika sektioner. Här kan du läsa mer om placering.

Varmt välkommen till O-Ringen Uppsala 2020!

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision