Vad är O-Ringen

O‑Ringen är världens största orienteringsäventyr; en position som ska behållas och utvecklas.

Upplev O-Ringen genom att titta på filmen som sammanfattar O-Ringen Sälen 2016:

O-Ringen har idag följande position:

  • Är världens största orienteringsäventyr. Avgörs alltid vecka 30, på en ny plats varje år
  • Består av sex tävlingar, där 5-dagars är grundpelararen som funnits med sedan starten 1965 i Skåne. Omfattar idag även Elittour, 3-dagars, Etappstart, Ungdomsstafett och Träningsrace. Totalt ca 125 klasser
  • Är ett stort event, en familjefest. Har ett normalår en O‑Ringenstad med ca 10 000 campinggäster och ett O‑Ringentorg med scen, kommers, mässa och aktiviteter. För de yngsta finns miniknat med ca 3 000 starter
  • Har ett normalår ca 18 400 deltagare som gör ca 75 000 etappstarter. Deltagarna är mellan 5 och 95 år, kommer från ett 40-tal olika länder och är allt från världselit till motionärer. Utöver deltagarna kommer omkring 4 000 medföljare till O‑Ringen
  • Är ett Miljömärkt event sedan 1999
  • Genomförs ett normalår tack vare att funktionärsföreningar utför ca 85 000 ideella arbetstimmar

Arrangör av O-Ringen är O-Ringen AB sedan 2014.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision