O-Ringen Academy

O-Ringen har sedan starten 1965 värnat om utvecklingen av orientering i världen. Sedan dess har någon form av utbildning skett i samband med O‑Ringen.


O-Ringen satsar på utbildning uppdelat i olika områden. Anledningen till detta är att vi vill utöka utbudet av aktiviteter i samband med O-Ringen och på så sätt bidra till utvecklingen av orienteringen i världen och arrangemanget O‑Ringen. Ett återkommande inslag är O-Ringen Academy.

Syfte
Syftet med O-Ringen Academy är att hjälpa till med utvecklingen av orientering runt om i världen. Detta sker genom att erbjuda representanter från orienteringsländer, utbildning och träning för att hjälpa till att få orienteringssporten att växa i de berörda länderna. Deltagarna på Academy får också träning för att utveckla sina egna individuella orienteringskunskaper.

O-Ringen Academy är ett unikt tillfälle för orienteringsförbund och intresserade personer att kunna jobba vidare med utvecklingen av sporten i sina hemländer. Idén bakom Academy är, genom överföring av kunskap och erfarenheter, att utveckla individuell kompetens för att kunna marknadsföra, organisera och lära ut orientering i sitt eget land och samtidigt delta i världens största orienteringstävling, O-Ringen. Academy är framförallt till för deltagare från nya orienteringsländer där sporten är under utveckling och där behovet finns att snabbt få kunskaper och rutiner för att kunna organisera orienteringstävlingar.

Deltagarna
O-Ringen Academy kommer varje år att vara värd för ungefär 20-30 deltagare, från länder som är erkända av IOF. De som blir antagna måste vara involverade i att utveckla orienteringen i sitt hemland. Om det skulle vara så att det är fler sökande än det finns platser, så prioriteras de personer som troligtvis kommer att bidra mest med att få sporten att växa.

För mer infomration kontakat Jaroslav Kacmarcik

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision