Utflyktsförslag

Landshövdingen gillar orientering

Göran Enander är landshövding för Uppsala län och ser med glädje fram emot att både följa förberedelserna och genomförandet av O-Ringen Uppsala 2020.

Göran har orienterat en del och vet hur man läser karta och använder kompass. Han känner också till att terrängen kommer att bli utmanande för många av deltagarna.

Den första kontakten med O-Ringen skedde redan 1968 då han var och tittade på arrangemanget i Borås. Göran har orienterat en del, bland annat vid mindre tävlingar i Vänersborgsområdet. I Skövde 2002 deltog han i en etapp och 2003 i Uddevalla genomförde han O-Ringen i sin helhet. Därefter har det inte blivit fler O-Ringen men i Uppsala kan det bli ändring.

De tre olika områden som valts ut till etapperna, har inte tillkommit av en slump. Arrangörerna vill erbjuda utmanande områden.

- Att Lunsen blir ett av tävlingsområdena är ett naturligt val, framhåller Göran och fortsätter:

- Där kommer noggrann kartläsning att sättas på stora prov så att man inte besöker en massa kontroller som man inte ska ha, skrattar Göran med tanke på att han vet hur tätt skärmarna sitter i skogen under O-Ringen.

Eftersom en del av områdena ingår i ”Natura 2000” så har det förts diskussioner kring påverkan med så många människor. Göran Enander vet att arrangörer genom åren har lärt sig att ta hänsyn bland annat genom ”smart banläggning”.

När vi samtalar kring O-Ringen framhåller Göran arrangemangets sociala betydelse med familjer, ungdomar som träffas, klubbgemenskap och den stora campingplatsen.

Vilken betydelse för Uppsala län har O-Ringen?

- För hela länet ger det möjlighet att få många nya turister, dessutom är inte Uppsala stad känt som någon sommarstad så det blir en utmaning att visa vad vi faktiskt har att locka med.

Vad får deltagarna inte missa i Uppsala?

- Att det finns bad, både i Mälaren samt i insjöar och bassänger.

- Det finns mycket kultur och historia. Cykla till slottet, Botaniska slottet och domkyrkan.

- En lite längre cykeltur rekommenderar jag också till Gamla Uppsala med kungshögarna samt till Ulva kvarn.

Göran Enander konstaterar att det givetvis finns shopping både i centrum och ytterområden, men inget som särskilt behöver framhållas, dit hittar man i alla fall.

Vad betyder det ideella engagemanget?

- Det är helt avgörande, det står och faller med funktionärer. Det är också en utmaning i ett så här stort projekt med relationer mellan de ideella och de som är professionellt anställda. Det gäller att ha respekt för varandras olika roller.

PER-OLOF SVENSSON
text & foto

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision