Boendeansvarig berättar

O-Ringen Uppsala 2021 har verkligen lyckats att få till en sammanhållen camping där det dessutom är nära till det mesta. Cykelavstånd till samtliga etapper (OL, MTBO och PreO) samt till stadskärnan med kultur, caféer och restauranger. Dessutom är alla ytor på gräs och områdets förutsättningar möjliggör en stor tillgång på elplatser.

Därmed har boendeansvarig Gunnar Bergh all anledning att vara nöjd över det som O-Ringen Uppsala 2021 kommer att erbjuda. Campingen har nära 2.500 platser fördelat på fem områden som angränsar till varandra. Mitt i kommer O-Ringentorget att finnas samt buss till den tredje etappen och övriga etapper för dem som har behov och önskemål om detta.

Huvuddevisen för O-Ringen 2021 i Uppsala är ”dela glädjen” men även underrubriken ”nära till allt – cykelavstånd till det mesta”. Vilket är helt sant, förutom närheten till etapper och city finns även naturbad inom bekvämt cykelavstånd.

Ambitionen är att det vid campingens servicestationer ska finnas utrymme för aktivitetsytor, berättar Gunnar och fortsätter:

- Det här kommer att bli en riktigt bra camping med fina utrymmen och bra underlag.

O-Ringens camping anläggs runt SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, söder om Uppsala centrum, norr om stadsdelen Sunnersta. Utöver bra tillgång till lämpliga marker, finns här fasta lokaler samt bra infrastruktur med vägar, el, vatten och avlopp.

Gunnar var campingansvarig 2001 i Märsta och han har bara goda minnen. Nu vill han få nya att fylla på och därför var det naturligt att även nu ställa upp som funktionär.

- Det är också att ge tillbaka för alla de år jag själv fått delta på O-Ringen som andra arrangerat, avslutar Gunnar Bergh stående i ett av de område som om ett år kommer att ta emot orienterare från Sverige och många andra länder.

PER-OLOF SVENSSON
text & foto

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision