Campingfördelning

Gemenskap är en viktigt del av O-Ringen. När fördelning av bokade campingplatser görs är utgångspunkten att alla ekipage från samma klubb ska placeras så nära varandra som möjligt.

En gemensam campingfördelning görs av alla platser som är bokade fram till och med 30 juni 2021. Campingfördelning görs utifrån de båda kategorierna Camping med el och Camping utan el. Förutsättningarna på campingen för O-Ringen Uppsala 2021 är sådana att vi kan integrera dessa båda kategorier av platser genom att inom samma område ha sektioner av vardera kategori omlott (se skiss under fliken Campingkarta).

Löftet till klubbarna är att bli placerade inom samma område (A-E) på campingen samt i så stor mån som möjligt även på samma gata. Dock finns praktiska begränsningar som innebär att de som valt olika kategorier av platser ej kan placeras på samma sektion.

Boka din campingplats senast 30 juni 2021 för att komma med i den stora gemensamma campingfördelningen. Platser bokade efter detta datum placeras på närmaste ledig plats men plats med klubben kan ej garanteras.

Campingfördelningen publiceras på oringen.se under vecka 28 2021.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision