Säkerhet på campingen

I broschyren Brandsäker camping från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns viktig information kring säkerhet för dig som gäst på O-Ringenstadens camping. Nedan återges broschyrens innehåll anpassat till utformningen av O-Ringenstadens camping 2021. I fem punkter beskrivs det ansvar du har för din egen och andras säkerhet.

1. Respektera det rekommenderade avståndet mellan campingfordon

Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt – ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår eller sprids. Står tält och campingfordon för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna. Det är viktigt att rekommenderade avstånd hålls.

Avståndet mellan två campingfordon eller mellan ett campingfordon och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Med campingfordon menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande. Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls.

I skissen nedan ser du exempel på hur de olika boendeobjekten husvagn, husbil och tält får placeras på O-Ringenstadens camping.

  • På höger sida av rutan placerar du ditt boendeobjekt. Om du har husvagn placerar du husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen. Att ha två mindre tält i en campingruta är ok förutsatt att båda tälten placeras på höger sida av rutan och att säkerhetsavstånden hålls till intilliggande boendeobjekt.
  • Vänster sida av rutan är avsedd för parkering av fordon och/eller yta för umgänge. För att hålla säkerhetsavstånden mellan boendeobjekt på campingen är det viktigt att inga boendeobjekt placeras på vänster sida av campingrutan (dvs. inga människor sover på vänster sida av rutan).

2. Grilla säkert

Grilla aldrig i förtältet eller hustältet. Nyttja de gemensamma grillplatser som kommer att vara markerade på campingkartan. O-Ringen har ett nära samarbete med Räddningstjänsten och följer deras aktuella rekommendationer och restriktioner. Med tanke på tidigare års torka och eldningsförbud så kan det vara en god idé att mentalt förbereda sig på möjligheten att det blir en O-Ringenvecka utan grillning, om vädrets makter skulle bjuda oss på en sådan situation igen.

3. Se över din elutrustning och koppla in den rätt

Du som campinggäst måste se till att din elektriska utrustning är i säkert skick. Exempelvis är det viktigt att all utrustning du ansluter är CE-märkt och att alla kablar är hela. En billig livförsäkring är att låta en elinstallatör göra en översyn av den elektriska installationen i husvagnen. Eftersom installationen är utsatt för kraftiga vibrationer och skakningar under färd är det viktigt att följa upp med egna regelbundna kontroller.

En vanlig orsak till strömavbrott på O-Ringens camping är att eluttagen vänts uppåt så att det regnar rakt in i uttagen. Dessa strömavbrott kan enkelt undvikas om alla husvagnsägare ser till att vända sina uttag nedåt vid installation.

4. Hantera gasolen rätt

Använder du gasol för värme eller matlagning måste du ha god kunskap om hur man gör det på ett säkert sätt. Det är viktigt att ha god ventilation i anslutning till utrustningen. Gasol är ingen giftig gas, men den är mycket brännbar och explosiv. Läckande gasol kan dessutom orsaka kvävning eftersom den tränger undan syre. Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage.

Gasolflaskor får aldrig ligga ner, då fungerar inte säkerhetsventilen. Placera gasolutrustning med tillräckligt avstånd från brännbart material. Om inga instruktioner finns bör avståndet vara minst 60 cm. Ta för vana att kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året. Vid behov kan du få hjälp med läckageprovning genom någon husvagnsklubb eller husvagnsförsäljare. Vid kontrollbesiktning finns ofta möjlighet att få gasolanläggningens täthet kontrollerad.

5. Hjälp till om brand uppstår

Om det trots allt uppstår en brand måste du vara beredd att själv ingripa. När räddningstjänsten kommer fram är det ofta för sent. En brandvarnare och en gasolvarnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner. På O-Ringenstadens camping kommer brandsläckare finnas utplacerade väl synliga med 100 m mellanrum över hela campingen.

Hela broschyren Brandsäker camping finns att läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tack för att vi tillsammans gör O-Ringenstadens camping till ett säkert campingområde!


Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision