Stadsskogen - ett stiginferno

Stadsskogen är ett litet naturreservat i direkt anslutning till Uppsalas centrumnära bostadsområden och därmed ett populärt strövområde som genomkorsas av en stor mängd stigar av verierande storlek och framkomlighet.

Det finns som sagt mycket gott om stigar som leder runt i skogen. De många och små dammarna i Stadsskogen är vattenfyllda gamla stenbrott där stenen för bygget av bland annat Domkyrkoplan brutits.

I Stadsskogen avgörs Etapp 3 för MTBO med en sprintdistans.

Arena Kåboängen är belägen i norra delen av Stadsskogen

OL Etapp 1 - Medeldistans

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision