Jubileumsplakett O-Ringen

För dig som sprungit O-Ringen 10, 20, 30 40, eller 50 ggr, så finns möjligheten att beställa en jubileumsplakett

O-Ringens jubileumsplakett, 10 års kan rekvireras av alla som fullföljt minst 10 O-Ringen oavsett klass och resultat. För 20 års, 30 års och 40 års krävs minst 20, 30 respektive 40 fullföljda O-Ringen (gäller ej som arrangör).

Bestämmelserna gäller retroaktivt från 1965, det år då O-Ringen startade. Förutom märkestagarens personuppgifter ska beställningen innehålla uppgift på fullföljda arrangemang avseende både årtal och tävlingsklass. Uppgifterna ska vara bestyrkta av ordförande i nuvarande förening. Plaketterna är numrerade och graveras med namn.

Här finns blanketten att ladda ned Pdf, 28.4 kB.

Skicka in en blanketten till:
O-Ringen AB
Lägerhyddsvägen 2 hus 38, 752 37 Uppsala

Plaketten kommer finns för avhämtning på O-Ringen under någon av etappernas prisutdelning. Se programtidningen för detaljer.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision