Kontakt / Contact O-Ringen Åre

En bild


Kontaktuppgifter O-Ringen Åre 2023 / Contact names O-Ringen Åre 2023

Område / Area

Namn / Name

Kontakt / Contact

Ledning / Management

Niclas Lidström

niclas.lidstrom@oringen.se

070-810 06 66

Tävling / Competition

Magnus Johansson

magnus.johansson@oringen.se

070-381 03 56

Resa / Travel

Hanna Falkeström

hanna.falkestrom@oringen.se

070-277 08 07

Boende / Accomodation

Hanna Falkeström

hanna.falkestrom@oringen.se

070-277 080 7

Upplevelse / Experience

Gunnar Hedberg

gunnar.hedberg@oringen.se

070-577 05 89

Ekonomi / Economy

Vakant


Funktionär / Officials

Britta Brännström

britta.brannstrom@oringen.se

073-801 51 00

Marknad / Marketing

Elin Jarlemark

elin.jarlemark@oringen.se

070-937 36 16

Sälj / Sales

Lars Rönnestrand

lars.ronnestrand@oringen.se

073-650 25 62

IT

Vakant


Service

Benny Ljungdahl

benny.ljungdahl@oringen.se

070-660 60 50

Miljö / Environment

Erica Johansson

erica.johansson@oringen.se

070-332 75 26

Deltagarservice / Competitor services

Vakant