Kontakt / Contact O-Ringen Åre

En bild


Kontaktuppgifter O-Ringen Åre 2023 / Contact names O-Ringen Åre 2023

Område / Area

Namn / Name

Kontakt / Contact

Ledning / Management

Niclas Lidström

niclas.lidstrom@oringen.se

070-810 06 66

Tävling / Competition

Magnus Johansson

magnus.johansson@oringen.se

070-381 03 56

Resa / Travel

VakantBoende / Accomodation

Åsa Ahlberg

asa.ahlberg@oringen.se

070-206 66 96

Upplevelse / Experience

Vakant


Funktionär / Officials

Britta Brännström

britta.brannstrom@oringen.se

073-801 51 00

Marknad / Marketing

Elin Jarlemark

elin.jarlemark@oringen.se

070-937 36 16

Sälj / Sales

Lars Rönnestrand

lars.ronnestrand@oringen.se

073-650 25 62

IT

Magnus Johansson

magnus.johansson@oringen.se

070-381 03 56

Service

Benny Ljungdahl

benny.ljungdahl@oringen.se

070-660 60 50

Miljö / Environment

Sven Ringvall

sven.ringvall@oringen.se

070-555 52 89

Deltagarservice / Competitor services

Mats Jönsson

Lotta Jungåker

familjen.jungaker@hotmail.com

Mats: 070-641 95 99

Lotta: 073-836 16 89