Återstart av arbetet med O-Ringen 2024

Smålandskusten 2024
en bild

Nu återstartar vi arbetet med O-Ringen Smålandskusten 2024

Under pandemin och de två inställda O-Ringenåren har arbetet med O-Ringen Smålandskusten i och kring Oskarshamn 2024 av naturliga skäl satts på sparlåga.

Helt overksamt har det inte varit eftersom vissa anpassningar och justeringar av den planering som var gjord fram till hösten 2019 har varit tvungna att genomföras. Men nu med ”bara” 2,5 år kvar är det hög tid att sätta igång arbetet på allvar igen. Därför samlades den ”nya” lokala ledningsgruppen och föreningsrådet för ett återuppstartsmöte i SOK Viljans fina klubbstuga den 8/12 för att tillsammans med O-Ringens tf VD Jens Lindquist gå igenom förutsättningarna för arbetet med O-Ringen, så att alla har samma utgångspunkt och drar åt samma håll.

Man gick igenom O-Ringens strategi som fokuserar på att göra O-Ringen till en välkänd och hållbar upplevelse i världsklass. För att lyckas med det ska arbetet sträva efter att skapa gemenskap genom kloka val som tydligt kommuniceras såväl internt som externt.

Kvällen avslutades med en workshop där man utifrån strategins utgångspunkter tittade på O-Ringen Smålanskustens möjligheter och utmaningar.

Liknande nyheter

  • O-Ringen

   Ny VD för O-Ringen

   Claes kommer närmast från Svenskt Sportforum där han har haft tjänsten som VD/Projektledare de senaste 12 åren. Han har också en bakgrund inom hockeyn då han tidigare var VD för Djurgården hockey.

   Läs mer här
  • O-Ringen

   Lyssna till en podcast om indoor!

   Orientering inomhus, företrädesvis i skolor som lämpar sig väl för denna form av orientering.

   Läs mer här
  • O-Ringen

   God jul med årets sista podcast

   Jul och skidskytte siktar vi in oss på.

   Läs mer här
  • O-Ringen

   Nytt avsnitt av O-Ringenpodden

   Rötterna finns i Kanada men hittade frun Anne i Sverige och blev kvar. Klassiskt.

   Läs mer här