Återstart av arbetet med O-Ringen 2024

Smålandskusten 2024
en bild

Nu återstartar vi arbetet med O-Ringen Smålandskusten 2024

Under pandemin och de två inställda O-Ringenåren har arbetet med O-Ringen Smålandskusten i och kring Oskarshamn 2024 av naturliga skäl satts på sparlåga.

Helt overksamt har det inte varit eftersom vissa anpassningar och justeringar av den planering som var gjord fram till hösten 2019 har varit tvungna att genomföras. Men nu med ”bara” 2,5 år kvar är det hög tid att sätta igång arbetet på allvar igen. Därför samlades den ”nya” lokala ledningsgruppen och föreningsrådet för ett återuppstartsmöte i SOK Viljans fina klubbstuga den 8/12 för att tillsammans med O-Ringens tf VD Jens Lindquist gå igenom förutsättningarna för arbetet med O-Ringen, så att alla har samma utgångspunkt och drar åt samma håll.

Man gick igenom O-Ringens strategi som fokuserar på att göra O-Ringen till en välkänd och hållbar upplevelse i världsklass. För att lyckas med det ska arbetet sträva efter att skapa gemenskap genom kloka val som tydligt kommuniceras såväl internt som externt.

Kvällen avslutades med en workshop där man utifrån strategins utgångspunkter tittade på O-Ringen Smålanskustens möjligheter och utmaningar.

Liknande nyheter

  • O-Ringen

   Du vet väl om att du kan använda ditt friskvårdsbidrag till din startavgift?

   Du vet väl om att du kan använda friskvårdsbidraget också till startavgifter i tävlingar och motionslopp dvs. O-Ringen för att nämna ett exempel.

   Läs mer här
  • O-Ringen

   Nytt avsnitt av podden

   I Oringenpodden #189 pratar vi Tiomila 2024. En tävling som snart har 80 år på nacken ska nu förändras för att bli likvärdigt.

   Läs mer här
  • Smålandskusten 2024

   Nära 8000 anmälda till sommaren!

   Anmälningarna strömmade in under helgen i samband med det första anmälningsstoppet och tillsammans med det var det också strykande åtgång på campingplatserna i Döderhultsdalen.

   Läs mer här
  • Smålandskusten 2024

   Du har väl inte glömt att läsa O-Ringentidningen?

   Hur tar man sig lättast till Oskarshamn? Var ligger etapperna? Kan man cykla? Vad kan jag mer göra än att orientera?

   Läs mer här