Varför ingen buss från Björnen?

Åre 2023
en bild

Vi får just nu frågor om våra transporter framför allt den tidigare planerade bussningen från Björnen som vi nu har blivit tvungna att minska ner kraftigt på.

Vi hoppas med denna text kunna ge lite klarhet i frågan.

När vi för ungefär 5 år sedan fattade beslut om att ta O-Ringen till Åre var grundplanen att två av etapperna skulle gå i Björnen. När sedan pandemin kom och vi tvingades att ställa om och skjuta upp försvann Björnen som möjlighet att ha etapper i på grund av planerade nybyggnationer. Vi flyttade då en av etapperna till Järpen och en av etapperna till Ånn.

Trots flytt från Björnen pekade dock våra uträkningar kring bussningslösningar med de längre avstånden på att vi skulle hålla oss inom en rimlig budget, vilket även bekräftades av vårt bussbolag. Det här var under tidig höst innan 1 november.

Under vintern när vi skulle börja rita upp och räkna ut exakta linjer och kapacitet visade det sig att ovan uträkning inte alls stämmer och vi var plötsligt tvingade att tillsammans med vår bussleverantör göra en helt ny uträkning och jobba fram en helt ny lösning. Det beror främst på att pandemin förändrat bussbranschen på ett sätt som varken vi eller vårt bussbolag kunnat förutse förrän nu, vilket gör att kostnaderna för att hyra in bussar ökat kraftigt. Totalt handlar det om en ökning i transportkostnader med 10 miljoner från ursprungsbudget.

För att hantera denna kostnadsökning och därigenom klara av att genomföra O-Ringen Åre 2023 så har vi tvingats att ta till kraftiga åtgärder och sena beslut. En av dessa åtgärder är att låta er deltagarna stå för en del av kostnaden för bussningen. En annan har varit att reducera antalet busslinjer för att kunna säkerställa flöden från våra satellitparkeringar och från vår camping. Detta har då skett genom att vi blivit tvungna att plocka bort den ursprungliga linjen från Björnen och bara ha reducerad busskapacitet därifrån.

Vi har full förståelse för att förändringar kan krångla till planeringen för er som har bokat boende i Björnen men vi hoppas att vi genom viss busskapacitet och samåkning till våra satellitparkeringar kan lösa transporterna tillsammans.

Liknande nyheter

  • O-Ringen

   Du vet väl om att du kan använda ditt friskvårdsbidrag till din startavgift?

   Du vet väl om att du kan använda friskvårdsbidraget också till startavgifter i tävlingar och motionslopp dvs. O-Ringen för att nämna ett exempel.

   Läs mer här
  • O-Ringen

   Nytt avsnitt av podden

   I Oringenpodden #189 pratar vi Tiomila 2024. En tävling som snart har 80 år på nacken ska nu förändras för att bli likvärdigt.

   Läs mer här
  • Smålandskusten 2024

   Nära 8000 anmälda till sommaren!

   Anmälningarna strömmade in under helgen i samband med det första anmälningsstoppet och tillsammans med det var det också strykande åtgång på campingplatserna i Döderhultsdalen.

   Läs mer här
  • Smålandskusten 2024

   Du har väl inte glömt att läsa O-Ringentidningen?

   Hur tar man sig lättast till Oskarshamn? Var ligger etapperna? Kan man cykla? Vad kan jag mer göra än att orientera?

   Läs mer här