Banläggning över gränsen

Åre 2023
en bild

Banläggningen för årets O-ringen är ett bra exempel på samarbete över gränsen.
Johan Ivarsson (bilden ovan), Morten Strand och de andra fem banläggarna har lagt ned många timmar för att deltagarna ska få lagom utmanande svårigheter att lösa.

Att smålänningen Johan sedan flera år bor i Norge (som de andra banläggarna) har förstås underlättat samarbetet men de har haft en hel del att diskutera under de fem år som gått sedan arbetet började.- -Vi har haft ett antal genomgångar om svårighetsnivåer för de olika klasserna, berättar Morten.
- Det var stor skillnad i början, men Johan har varit bra på att leda arbetet så vi har kommit överens till slut.

Banläggarna har haft ett bra samarbete inom teamet och gett varandra återkoppling hela tiden. På grund av pandemin så fick de tyvärr göra om en del av arbetet. De två etapper som skulle ha gått i den fina terrängen vid Åre Björnen blev omöjliga att genom föra på grund av stora byggarbeten som inte kunde vänta så en etapp flyttades till Järpen och sedan blev det en andra etapp i Ånn.

Morten tycker att det viktigaste och svåraste under banläggningsarbetet har varit ungdomsbanorna, speciellt de banor som ska vara lättast.
- Det var verkligen en utmaning att få rätt svårighetsgrad i den här terrängen som har få stigar och andra ledstänger. Tyvärr kunde de yngsta inte få sina banor uppe på kalfjället, det hade blivit för svårt.

Johan Ivarsson har varit ansvarig för banläggning skog och är nöjd med sina medarbetare.
- Vi har haft samma team sedan 2018 och har samarbetat bra när det gäller att få rätt svårighetsgrad.
I den stigfattiga fjällterrängen har Johan och hans gäng fått lägga ned en del jobb för att lösa banorna för de yngsta.
- Ja, vi har faktiskt huggit upp några stigar och märkt ut dem i terrängen för att de banorna ska få en lagom svårighetsgrad.

När den här texten skrivs har tävlingen varit igång några timmar och banläggarna har fått en del kommentarer från de tävlande.
- De flesta verkar nöjda, säger Morten.
- De som jag har talat med har gjort olika vägval så det känns bra.
- Ja, jag har hört väldigt lite negativt instämmer Johan.

Liknande nyheter

  • O-Ringen

   O-Ringen Sundsvall 2028

   Sundsvalls kommun blir värdkommun för världens största orienteringsäventyr 2028.

   Läs mer här
  • O-Ringen

   Julkalender vinnare lucka 22-24

   Lucka 22,23 och 24:s vinnare presenteras här.

   Läs mer här
  • O-Ringen

   Julkalender vinnare lucka 19-21

   Lucka 19, 20 och 21:s vinnare presenteras här.

   Läs mer här
  • O-Ringen

   Julkalender vinnare lucka 16-18

   Lucka 16, 17 och 18:s vinnare presenteras här.

   Läs mer här