Sápmi – Sameland

Åre 2023
en bild

Årets upplaga av O-Ringen går av stapeln i Sápmi, Sameland. Samer är en etnisk och språklig minoritet som finns i norra Skandinavien samt Kolahalvön i Ryssland.

Man räknar med att det finns ungefär 36 000 samer i Sverige, 60 000 i Norge, 10 000 i Finland och 2 000 i Ryssland. Idag är det ungefär 10 procent av samerna i Sverige som lever av renskötsel. De samer som bor i Jämtland (och Tröndelag på norska sidan gränsen) är sydsamer och har sydsamiska som sitt språk, även om inte många använder språket dagligen.

Samerna är en ursprungsbefolkning som levde i ett nomadsamhälle. På 1500-talet började man tämja vildrenar och på 1600-talet började man driva storskalig renskötsel. Samerna tillverkade olika produkter från renarna: renost, kött, pälsar, skinnhandskar, stövlar med mera som man sålde för att kunna köpa andra produkter som till exempel tyg, mjöl, salt och silver. Efterfrågan på samiska produkter minskade dock under 1800-talet och vid förra sekelskiftet började nomadsamhället att upplösas. Industrialiseringen, moderna kommunikationer och utbyggnaden av vattenkraft trängde allt längre in i samernas områden.

Även idag bedrivs renskötsel från fjällen och ut till kusten och det är inte ovanligt att man träffar på enstaka ”strörenar” i Norrland. Den moderna samhällsutvecklingen har medfört förbättringar i levnadsvillkor för samerna men det finns många områden där det kan uppstå konflikter. Exempel på sådant kan till exempel vara mellan renskötsel och utbyggnad av vattenkraft och gruvdrift, eller turism och skogsbruk.

Det finns en oro att den samiska identiteten ska gå förlorad när allt färre lever på det traditionella sättet. Allt färre talar till exempel sydsamiska och umesamiskan pratas bara av en handfull människor. Samtidigt har den samiska kulturen fått ett uppsving under de senaste årtiondena med ett större intresse för samiskt konsthantverk, lokalproducerade produkter samt musik som till exempel Sofia Jannok och Jon Henrik Fjällgren. Vi får hoppas att den samiska självtilliten och det mångkulturella samhället gör att den samiska kulturen får leva vidare, även om inte innehållet alltid är det traditionella med rennäring.

 

Liknande nyheter

  • O-Ringen

   O-Ringen Sundsvall 2028

   Sundsvalls kommun blir värdkommun för världens största orienteringsäventyr 2028.

   Läs mer här
  • O-Ringen

   Julkalender vinnare lucka 22-24

   Lucka 22,23 och 24:s vinnare presenteras här.

   Läs mer här
  • O-Ringen

   Julkalender vinnare lucka 19-21

   Lucka 19, 20 och 21:s vinnare presenteras här.

   Läs mer här
  • O-Ringen

   Julkalender vinnare lucka 16-18

   Lucka 16, 17 och 18:s vinnare presenteras här.

   Läs mer här