English
O-ringen

ParaOrientering möjliggör orientering för alla!

en bild

Hur tillgängliggör man orientering för personer med
olika sorters funktionsnedsättningar?

Det är något som Para-gruppen inom svensk orientering jobbar med.

I fjol var det debut för Para-I klassen under O-Ringen och till sommarens arrangemang kommer klassen återigen att finnas med. Den är till för personer med Intellektuell funktionsnedsättning (förkortas ofta IF). IF innebär att det kan vara svårt att förstå, lära sig saker och att bli självständig. IF kallades tidigare för utvecklingsstörning. Det är vanligt att man utöver IF även har andra funktionsnedsättningar, som till exempel epilepsi, hjärtfel, autism eller hörsel och synnedsättning.

Förenklad kartbild
Inför O-Ringen i sommar kommer man återigen använda sig av Inskolningsbanan, som inte bara har lämplig svårighetsgrad utan även glada och ledsna gubbar som kan fungera som ett slags bildstöd. En sak som kan förenkla orienteringsmomentet är att rensa bort onödiga karttecken som inte behövs för att hitta rätt. På
så sätt underlättar man synligheten och gör att läsbarheten förenklas.

Multieffekt
Det positiva med detta sätt att förenkla kartbilden är att även personer med synnedsättning kan ha stor nytta av samma karta. Här måste man dock jobba mer med förstoring beroende på hur mycket (eller hur lite) personen ser. Lösningen här är att förstora upp ett par sträckor, eller ibland en sträcka och jobba med flera artblad under loppet. En ledsagare som hjälper till när terrängen är för bökig kan vara bra för en person med grav synnedsättning. Denna
målgrupp har hittills ingen egen klass utan deltar efter sin förmåga i vanliga öppna klasser. Här kan man då välja svårighetsgrad och förstora kartan från person till person. Förra året var det en deltagare, som var först ut att delta i O-Ringen men en grav synnedsättning, Jan Thorin. Han ser ungefär 2% på ena ögat och beskriver det är som att
simma i grumligt vatten. Här gick det åt mellan sju till nio kartblad (A4 och A3) varje etapp, beroende på banans längd och kontrollernas placering. Vi hoppas att fler personer med synnedsättning vill prova på att orientera i sommarens stora orienteringsäventyr.

Övning ger färdighet
Ett par av de som deltog i Para-I klassen vid fjolårets O-Ringen fortsatte sedan under hösten med fler tävlingar på inskolningsbanan. Dessa gånger tyckte de inte att någon förenkling av kartan var nödvändig utan körde samma karta som alla andra. Detsamma gäller Janne, med synnedsättning, som fortsatte med motionsorienteringar i Värmland under hösten. Svårare banor och lite mindre förstoring klarades av allteftersom han lärde sig mer
och mer.

ParaOrientering
På SOFT:s hemsida orientering.se/utova-och-folj/borja-orientera/paraorientering/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det samlad information och bilder från olika aktiviteter för er som vill veta mer om ParaOrientering. Här finns också en folder för utskrift samt en vägledning för orienteringsarrangemang med ParaOrientering. Vår framtidsförhoppning är att fler klubbar öppnar upp möjligheten för flera att delta i vår underbara sport. Anpassningarna som behöver göras är inte stora
och många i varje förening är kunniga i att förstora och förenkla kartor, om det behövs.

ParaOrientering möjliggör orientering för alla!

Vill du komma i kontakt med oss på O-Ringen 2024 för att prata ParaOrientering eller har du kanske någon eller några i din närhet som vill delta på någon etapp i sommar så kontaktar du:

Tina Eveborn: tina.eveborn@telia.com, 073-740 06 92

Vill du komma i kontakt med oss på SOFT för att prata ParaOrientering så kontaktar du:

Helena Hehlke: helena.hehlke@orientering.se, 070-204 83 12

Jenny Wegmüller: jenny.wegmuller@orientering.se, 076-103 77 13

Tomas Yngström: tomas.yngstrom@orientering.se, 070-381 00 07

Fler nyheter