Radio O-Ringen

En daglig radiokanal för O-Ringen under vecka 30. Under tävlingstid med speakerljud från våra etapper och under tidig morgon, eftermiddag och kvällstid med studiosändningar. Titta gärna in i Radio O‑Ringens studio på O‑Ringentorget.

Radio O-Ringen består av Per Forsberg och medarbetare och sänder hela O-Ringenveckan.

Our daily radio channel for O-Ringen during week 30. During competition time with speaker sounds from our stages and during early morning, afternoon and evening with studio broadcasts. Feel free to look into Radio O ‑ Ringen's studio on the O-Ringen square.

Radio O-Ringen consists of Per Forsberg and employees and broadcasts the entire O-Ringen week.

En bild