Etappstart PreO / Stage start Trail-O - PreO

Med etappstart kan du själv välja en av de tillgängliga Pre-O-banorna du vill delta på och när. Du kan antingen anmäla dig i förväg eller så anmäler du dig direkt ute på en av våra arenor. Du har fri starttid på samtliga etapper.

The Stage Start option allows you to choose one of the available Trail-O courses on any stage of O-Ringen that you want to participate in. You can either sign up for Stage Start ahead of time or buy your entries directly at the competition arenas. You can start at any time during any of the stages that you choose to participate in.


Klass (class) / Bana (stage)

Nivå / Difficulty

Öppen Pre-A

Svår / Difficult

Öppen Pre-B

Medelsvår / Intermediate

Öppen Pre-C

Medelsvår / Intermediate

Skala kommer att kunna variera mellan 1:2 500 och 1:5 000 beroende på etapp och område.

Scale can vary between 1:2 500 and 1:5 000 depending on the stage and area.