Kortklass / Short classes

För vuxna lite kortare banor än huvudklass, men fortfarande samma orienteringstekniska utmaning. Du har fri starttid och väljer startminut när du kommer fram till din start. På femte etappen är det jaktstart där första deltagare i mål står som vinnare för veckan.

För ungdomar (D/H12, D/H14, D/H16 kort) är banan kortare och har lägre svårighetsgrad än motsvarande huvudklass. Lottade starttider på samtliga etapper för D/H12 kort, för D/H14 kort och D/H 16 kort gäller jaktstart på sista etappen.

This is the competition for those who want a little more flexibility in start time and shorter courses, but who are at the same time attracted by the competition. Free start time means you can start whenever you want. On stage 5 there will be a raffle hunting start for all classes to chase the victories.

In our youth classes (D / H12, D / H14, D / H16 kort) the course is shorter and has a lower degree of difficulty than the corresponding main class. Assigned start times on all stages for D / H12 kort, for D / H14 kort and D / H 16 kort, chasing start on the last stage.


Klass / Class

Medel / Middle

Lång / Long

Nivå / Difficulty

Klass / Class

Medel / Middle

Lång / Long

D12 Kort

2,0

2,5

Mycket lätt / Very easy

H12 Kort

2,0

2,5

D14 Kort

2,5

3,0

Lätt / Easy

H14 Kort

2,5

3,0

D16 Kort

3,0

4,4

Medelsvår / Intermediate

H16 Kort

3,0

4,4

D17-20 Kort

3,0

4,5

Medelsvår / Intermediate

H17-20 Kort

3,2

5,5

D21 Kort

3,5

5,5

Svår / Difficult

H21 Kort

4,2

8,3

D35 Kort

3,2

4,5

Svår / Difficult

H35 Kort

4,0

6,3

D40 Kort

3,0

4,1

Svår / Difficult

H40 Kort

3,8

5,7

D45 Kort

2,8

3,9

Svår / Difficult

H45 Kort

3,6

5,0

D50 Kort

2,6

3,7

Svår / Difficult

H50 Kort

3,2

4,8

D55 Kort

2,5

3,5

Svår / Difficult

H55 Kort

3,0

4,6

D60 Kort

2,3

3,2

Svår / Difficult

H60 Kort

2,9

4,3

D65 Kort

2,2

3,0

Svår / Difficult

H65 Kort

2,8

3,8

D70 Kort

2,1

2,7

Svår / Difficult

H70 Kort

2,6

3,3

D75 Kort

2,0

2,5

Svår / Difficult

H75 Kort

2,0

2,5