MTBO går över fem dagar. Starttiderna är lottade samtliga etapper för tävlingsklasserna. MTBO är fartfyllt och handlar mycket om att ta rätt vägval och att fatta snabba beslut. Kartan liknar den som används i vanlig orientering. Den största skillnaden är hur stigar och vägar redovisas. Vägen och stigens åkbarhet redovisas där man enkelt sagt kan säga att ju längre strecken på kartan är, desto snabbare går stigen att cykla.

Det är som tidigare tillåtet att dubblera (infördes inför O-Ringen 2019 i Kolmården) i båda grenarna OL och MTBO. Du får dock inte dubblera med avsikt att rekognosera inför deltagande i den andra grenen.

MTBO runs over five days. Assigned starting times for all stages in our competition classe. MTBO is fast-paced and is very much about making the right path and making quick decisions. The map is similar to the one used in regular orienteering. The biggest difference is how paths and roads are shown on the map. The road and the path's ride are reported where you can simply say that the longer the lines on the map, the faster the path can be cycled.

As before, it is allowed to double (introduced before O-Ringen 2019 in Kolmården) in both OL and MTBO. However, you may not duplicate with the intention of reconnoitering before participating in the other branch.


Klass / Class

Sprint

Medel / Middle

Lång / Long

Nivå / Difficulty

Klass / Class

Sprint

Medel / Middle

Lång / Long

D12

2,5

3,0

5,5

Lätt / Easy

H12

2,5

3,0

5,5

D14

3,0

5,0

8,5

Medelsvår / Intermediate

H14

3,5

5,5

8,5

D16

4,0

5,5

10,0

Svår / Difficult

H16

4,5

7,0

13,0

D20

4,5

7,0

14,5

Svår / Difficult

H20

5,5

8,5

20,0

D21

5,5

8,5

20,0

Svår / Difficult

H21

6,0

11,0

25,0

D35

4,5

7,0

13,0

Svår / Difficult

H35

5,5

8,0

17,5

D40

4,5

7,0

13,0

Svår / Difficult

H40

5,5

8,0

17,5

D45

4,5

7,0

13,0

Svår / Difficult

H45

5,5

8,0

17,5

D50

4,0

6,0

11,0

Svår / Difficult

H50

5,0

7,5

15,0

D55

4,0

6,0

11,0

Svår / Difficult

H55

5,0

7,5

15,0

D60

3,5

5,0

9,0

Svår / Difficult

H60

4,0

6,0

13,0

D65

3,5

5,0

9,0

Svår / Difficult

H65

4,0

6,0

13,0

D70

3,0

4,0

7,5

Svår / Difficult

H70

3,5

5,0

11,0

D75

3,0

4,0

7,5

Svår / Difficult

H75

3,5

5,0

11,0

D80

3,0

4,0

7,5

Svår / Difficult

H80

3,5

5,0

11,00