Öppen klass 3-dagars / Open class 3-days

Om du bara vill vara med på orienteringsfesten under de sista tre dagarna, torsdag, fredag och lördag, finns det flera olika Öppna klasser för OL och MTBO. Du väljer längd och svårighetsgrad som passar dig. Fri starttid gäller för Öppen klass. Banorna på etapp 3 är kortare.

If you only want to participate during the last days, Thursday, Friday and Saturday we offer several Open classes for both Foot-O and MTBO. Choose a lenght and difficulty that is suitable for you. Every Open Class has open start times for each of the three stages stages. The courses for stage 3 are shorter.


Klass / Class

Medel / Middle

Lång / Long

Nivå / Difficulty

Lätt 2,5

2,0

2,5

Lätt / Easy

Lätt 5,0

4,0

5,0

Lätt / Easy

Medelsvår 3,3

2,7

3,3

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 5,0

4,0

5,0

Medelsvår / Intermediate

Svår 3,5

2,8

3,5

Svår / Difficult

Svår 5,0

4,0

5,0

Svår / Difficult

Svår 7,5

5,0

7,5

Svår / Difficult

MTBO Lätt Mellan
MTBO Lätt Lång
MTBO Svår Mellan