Öppen klass 3-dagars / Open class 3-days

Om du vill ha ett sammanlagt resultat men bara vara med under tre dagar finns det finns det flera olika Öppna klasser för både OL och MTBO. Du väljer längd och svårighetsgrad som passar dig. Fri starttid gäller för Öppen klass. 3-dagars går under de tre sista etapperna (torsdag, fredag och lördag)

För OL är etapp 3 förlängd medeldistans, 4 medeldistans och etapp 5 långdistans.

För MTBO är tredje etappen förlängd sprint, fjärde etappen medeldistans och sista etappen är långdistans.

If you only want to participate for three stages we offer several Open classes for both Foot-O and MTBO. Choose a lenght and difficulty that is suitable for you. Every Open Class has open start times for each of the three stages stages. 3-days includes the last three stages, Thursday, Friday, and Saturday.

For Foot-O stage 3 is extended sprint distance, stage 4 is middle distance, and stage 5 is long distance.

OL-klasser / Foot-O classes

Klass / Class

Kartskala / Map scale

Medel / Middle

Lång / Long

Nivå / Difficulty

Lätt 2,5

1:7 500

2,0

2,5

Lätt / Easy

Lätt 5,0

1:7 500

4,0

5,0

Lätt / Easy

Medelsvår 3,3

1:7 500

2,7

3,3

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 5,0

1:7 500

4,0

5,0

Medelsvår / Intermediate

Svår 3,5

1:7 500

2,8

3,5

Svår / Difficult

Svår 5,0

1:7 500

4,0

5,0

Svår / Difficult

Svår 7,5

1:10 000

5,0

7,5

Svår / Difficult


MTBO-klasser / MTBO classes

Klass (class) / Bana (stage)

Sprint

Medel / Middle

Lång / Long

Nivå / Difficulty

Lätt Mellan

4,0

6,0

10,0

Lätt / Easy

Lätt Lång

5,0

7,0

15,0

Lätt / Easy

Svår Mellan

4,0

6,0

10,0

Svår / Difficult