Öppen klass 5-dagars / Open class 5-days

Det finns tolv klasser för OL och tre för MTBO. Du väljer en klass med passande banlängd och svårighetsgrad som du sedan deltar i under hela veckan. Banlängderna kommer vara lite kortare när det är medeldistans för OL på fredagen. Fri starttid gäller för öppna klasser.

Open Classes will allow you to select courses with a variety of lengths and difficulty levels, letting you challenge yourself or a friend. Avaliable for Foot-O (12 classes) and MTBO (3 classes). Entry to Open Classes is not restricted by age or gender. The course lengths will be a little shorter when it is the middle distance for Foot-O on Friday. Every Open Class has open start times for each stage.


Klass / Class

Medel / Middle

Lång / Long

Nivå

Lätt 2,5

2,0

2,5

Lätt / Easy

Lätt 3,5

2,8

3,5

Lätt / Easy

Lätt 5,0

4,0

5,0

Lätt / Easy

Lätt 10,0

6,0

10,0

Lätt / Easy

Medelsvår 2,5

2,0

2,5

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 3,3

2,5

3,3

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 4,0

3,0

4,0

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 5,0

4,0

5,0

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 6,0

4,5

6,0

Medelsvår / Intermediate

Svår 2,5

2,0

2,5

Svår / Difficult

Svår 3,5

2,8

3,5

Svår / Difficult

Svår 5,0

4,0

5,0

Svår / Difficult

Svår 7,5

5,0

7,5

Svår / DifficultKlass (class) / Bana (stage)

Skala / Scale

Sprint

Medel / Middle

Lång / Long

Nivå / Difficulty

MTBO Lätt Mellan

1:15 000*

4,0

6,0

10,0

Lätt / Easy

MTBO Lätt Lång

1:15 000*

5,0

7,0

15,0

Lätt / Easy

MTBO Svår Mellan

1:15 000*

4,0

6,0

10,0

Svår / Difficult