Öppen klass 5-dagars / Open class 5-days

Det finns tolv klasser för OL och tre klasser för MTBO. Du väljer en klass med passande banlängd och svårighetsgrad som du sedan deltar i under hela veckan. Fri starttid gäller för öppna klasser.

Open Classes will allow you to select courses with a variety of lengths and difficulty levels, letting you challenge yourself or a friend. Avaliable for Foot-O (12 classes) and MTBO (3 classes). Entry to Open Classes is not restricted by age or gender. All Open Classes has open start times for each stage.


Klass / Class

Kartskala / Map scale

Medel / Middle

Lång / Long

Nivå

Mycket lätt 2,5

1:7 500

2,5

2,5

Mycket lätt / Very easy

Lätt 2,5

1:7 500

2,0

2,5

Lätt / Easy

Lätt 3,5

1:7 500

2,8

3,5

Lätt / Easy

Lätt 5,0

1:7 500

4,0

5,0

Lätt / Easy

Lätt 10,0

1:10 000

6,0

10,0

Lätt / Easy

Medelsvår 2,5

1:7 500

2,0

2,5

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 3,3

1:7 500

2,5

3,3

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 4,0

1:7 500

3,0

4,0

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 5,0

1:7 500

4,0

5,0

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 6,0

1:7 500

4,5

6,0

Medelsvår / Intermediate

Svår 2,5

1:7 500

2,0

2,5

Svår / Difficult

Svår 3,5

1:7 500

2,8

3,5

Svår / Difficult

Svår 5,0

1:7 500

4,0

5,0

Svår / Difficult

Svår 7,5

1:10 000

5,0

7,5

Svår / Difficult


MTBO-klasser / MTBO classes

Klass (class) / Bana (stage)

Sprint

Medel / Middle

Lång / Long

Nivå / Difficulty

Lätt Mellan

4,0

6,0

10,0

Lätt / Easy

Lätt Lång

5,0

7,0

15,0

Lätt / Easy

Svår Mellan

4,0

6,0

10,0

Svår / Difficult