PreO / Trail-O

I precisionsorientering är kartkunskapen i fokus. Vid varje kontroll finns upp till fem alternativa skärmar. Du ska på avstånd avgöra vilken skärm som sitter rätt enligt kontrollringen på kartan och kontrollbeskrivningen. Här tävlar alla på samma villkor, oavsett kön, ålder och rörelseförmåga i gemensamma klasser i lättframkomlig terräng, det vill säga stigar och vägar.

In the Trail-O competition map knowledge is in focus. Each control has up to five alternate screens. You must remotely determine which screen is seated correctly according to the control ring on the map and the control description. You compete in a class determined by its difficulty level, rather than age and gender. The competition takes place in easily passable terrain, that is trails and roads that can be navigated by wheelchairs, bicycles, etc.


Klass / Class

Skala / Scale

Nivå / Difficulty

Pre-Elit

*

Svår / Difficult

Pre-A

*

Svår / Difficult

Pre-B

*

Medelsvår / Intermediate

Pre-C

*

Medelsvår / Intermediate

*Skala kommer att kunna variera mellan 1:2 500 och 1:5 000 beroende på etapp och område.

* Scale can vary between 1:2 500 and 1:5 000 depending on the stage and area.