Cykel

Åre är för många synonymt med cykling sommartid då framförallt downhillcyklingen lockar många. Detta ska såklart även vi O-Ringendeltagare njuta av när vi är här.

Däremot kommer det inte vara möjligt att cykla ut till de olika arenaormådena under O-Ringen i Åre. Anledningen är främst avståndet från Åre by, men även att transporten sker på E 14 som i många fall har mycket smal vägren. Till Etapp 1 & 2 i Trillevallen kommer cyklar ej att tillåtas då flödet för arenabussarna då inte kommer att fungera på den enskilda vägen upp till arenan.

En bild