PM - Bagheerastafetten


Sträckor och lagsammansättning

Sträcka

Tillåtet för

Banlängd

Gaffling

1

-D16

2,1 km

Ja

2

-H14/-D14

2,1 km

Ja

3

-D14

2,1 km

Ja

4

-H16/-D16

2,1 km

Ja

Laguppställning

Lämnas in på oringen.se/teams med hjälp av bokningsnumret senast 23 juli, kl 20.00.

Arena

Studenternas nybyggda fotbollsarena, där start, växling och målgång sker.

Parkering cykel/bil

För bilparkering hänvisas till O-Ringens besöksparkeringar eller parkeringar på stan i Uppsala. För cykelparkering hänvisas till ordinarie parkeringar vid studenternas. Ulleråkersvägen är avstängd under tävlingen (14.00-20-00).

Samling/karantän

Karantänen öppnar 15.00. Alla löpare måste vara i karantänen senast 15.30. Observera att det är olika karantän för löpare på sträcka 1 och de på sträcka 2–4. Löparna på sträcka 2–4 går över till norra läktaren innan invigningen, medan löparna på sträcka 1 är kvar under södra läktaren under invigningen. Efter invigningen förflyttar sig löparna på sträcka 2–4 till växlingsområdet.

Lagkuvert
Hämtas vid ingång till karantänen från kl. 15.00. I lagkuverten finns nummerlappar och PM. Ta med egna säkerhetsnålar.

Uppvärmning

Möjlighet till uppvärmning finns dels under södra läktaren och dels inne på arenan. Dock kan inte uppvärmning ske inne på arenan under invigningen (15.50-16.30).

Stämplingssystem

Sportident (ej touchfree). Bricknummer anges när laguppställningen lämnas in. Det är löparens ansvar att tömma och checka brickan vid ingång till arenan. Reservenhet för tömning finns i växlingsområdet. Hyra av bricka kan göras genom deltagarservice.

Samling löpare 1
Första sträckans löpare stannar under södra läktaren under invigningen, och kommer in på arenan i samband med invigningens avslutande. Vänligen förflytta dig snabbt till startområdet.

Start

Sker snarast efter invigningens slut, 16.30, från SÖ hörnet av fotbollsplanen. Löparna springer motsols runt arenan efter start och lämnar arenan genom utgång i SV hörnet. Dvs, första sträckans löpare springer ut i det som sedan är spurten och kommer därför att springa i samma fålla både ut och in.

Växling och målgång
Inkommande löpare på sträcka 1–3 stämplar vid mållinjen, lämnar kartan och springer till växlingsplanket där nästa sträckas karta sitter. Hen tar kartan och räcker över den till nästa löpare. Lag som tar fel karta diskvalificeras. Lag som blir påverkade av att annat lag tagit deras karta får en ny karta, men utan tidskompensation.

Målgång sker i separat fålla med måldomare.

Efter växling/målgång ska alla löpare passera utläsningen som är bredvid mållinjen, och får inte gå tillbaka till växlingsfållan efter fullbordat lopp.

Omstart
Meddelas av speaker vid behov

Karta
Sten Sture, skala 1:4 000, 2022, Ekvidistans 2 meter. Sprintnorm – ISSprOM 2019–2

Förbjudna områden
Vissa förbjudna områden (fr.a. ett koloniträdgårdsområde) är markerat på kartan. Även vägen N och V på kartan är förbjuden att passera eller springa på.

Kontroller
Kontrollerna är markerade med orange/vit skärm på spjut eller träbock med minst två sportidentenheter. Kontrollera kodsiffra och att stämplingen tar vid alla kontroller.

Kontrollbeskrivning
Finns tryckt på kartan.

Terrängbeskrivning
Området närmast arenan är en brant ås, medan terrängen på andra sidan åsen är flack och består mest av asfaltsytor i ett område med stora kontorshus. Vägen närmast arena kommer att vara avstängd för biltrafik, men i området med kontorshus kan biltrafik förekomma i ringa omfattning. Var uppmärksam vid passering av bilvägar eller på parkeringsytor.

Klädsel och skor
Fri klädsel. Enbart skor med gummisula. Spikskor och skor med metalldubb är inte tillåtna. Skokontroll genomförs innan inpassering till arenan.

Resultat
Följ tävlingen via liveresultat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Webbsändning
Det är absolut förbjudet för deltagare och ledare som har kontakt med deltagarna att följa sändningen på annat sätt än via storbildskärmen.

Kartutdelning
Delas ut lagvis vid målet efter avslutad tävling.

Prisutdelning
Prisutdelning sker på arenan direkt efter avslutad tävling, priser till de tre första lagen.

Regler
Svenska Orienteringsförbundets regler för sprintorientering gäller.

Toaletter
Finns i anslutning till karantänerna.

Dusch/omklädning
Finns inte på arenan utan hänvisas till O-Ringens duschutrymmen.

Banläggare
Fredrik Wigertz

Bankontrollant
Jessica Söllvander

Kartritare
Mats Troeng

Tävlingsspeaker
Per Forsberg
Speakerljudet sänds även på Radio O-Ringen

Tävlingsledning
Tävlingsledare Bagheerastafetten: Peter Hambäck, +46-730-765126
Biträdande Tävlingsledare: Lovisa Hambäck
Administrationsansvarig: Ross Smith
Tävlingsansvarig O-Ringen: Bo Strand

Tävlingsjury
Johan Näslund, funktionsansvarig tävlingsadministration O-Ringen Åre 2023 (sammankallande)
Helen Hanstock, funktionsansvarig MTBO O-Ringen Åre 2023
Johan Andersson, tävlingsansvarig O-Ringen Smålandskusten 2024
Magnus Svensson, O-Ringen Jönköping 2025