PM - MTBO

PM per etapp längre ner på sidan

Visa hänsyn

Våra tävlingsområden är flitigt använda för rekreation och friluftsliv. Vänligen visa hänsyn och
signalera tydligt för att uppmärksamma vid passage av andra i terrängen.

Tillåten cykling
Cykling är endast tillåten på vägar och stigar, asfalts- och grusytor samt ytor markerad med orange
eller svartprickat enligt karttecken i gällande kartnorm ISMTBOM 2022.
Det är inte tillåtet att gena genom skogen, beträda öppna ytor markerat med gult eller områden
markerade som förbjudet på kartan. Det är enligt tävlingsreglerna inte tillåtet att cykla utanför kartan.

Markeringar i terrängen
● Blå-gul snitsel markerar förbjudna områden och används även där två stigar passerar nära
varandra. Det är absolut förbjudet att korsa en blå-gul snitsel!
● Röd-vit snitsel används för att varna för farliga föremål i terrängen, tex vägbommar eller
avsatser som kommer plötsligt. Det finns farliga föremål som inte är markerade på kartan.
● Vit snitsel används där en otydlig stig behöver markeras.

Säkerhet
Hjälm är obligatoriskt, fri klädsel i övrigt. Se upp för cykeltjuvar! Ta med eget lås och lås din cykel när du lämnar den oövervakad.

Stämplingssystem
Kontaktlös stämpling med Sportident Air+ och SIAC-pinne. Alla kontroller är utrustade med en
kraftfullare enhet som registrerar stämpling vid passage inom 1,8 meter från kontrollen. Det är den
tävlandes ansvar att ha en fungerande SIAC-pinne samt att kontrollera att den piper och blinkar som
bekräftelse på stämpling, var noggrann med detta! Om kvittens mot förmodan ej erhålls så stämpla i
kartan med kontrollens stiftklämma.

Deltagare som ej har en personlig SIAC pinne måste boka en hyrpinne och hämta ut den hos
Deltagarservice. Vi rekommenderar att boka hyrpinne via oringen.se för smidigaste hantering.
Testbana finns i närheten av verifieringsstationen, passa på att bekanta dig med det nya systemet
innan du går till start! SIAC-pinnen innehåller ett litet batteri, det behöver bytas vart tredje år för att fungera tillförlitlig. Datum för nästa service kan kontrolleras på https://www.sportident.com/siacservice/

Kontroller
Kontrollpunkterna är utmärkta med orienteringsskärm, SI-enhet och kodsiffra monterade på
glasfiberkäpp eller bock. Stiftklämma finns som reserv om SI-enhet inte fungerar.

Nummerlappar
Samtliga deltagare bär nummerlapp fäst framtill på cykeln. Nummerlappen hämtas hos
Deltagarservice på O-Ringentorget fram till söndag kväll kl 21.00 och därefter under tävlingsdagarna
hos Deltagarservice på arenan. Buntband erhålls när nummerlappen hämtas.
Inför jaktstarten på etapp 5 gäller att de 15 först startande i varje klass ska bära nummerlapp med
klassbeteckning och med nummer lika med sammanlagd placering. Undantaget är DH12 som inte har
jaktstart på etapp 5. Nummerlappen erhålls genom självservering vid starten. Övriga deltagare bär
ordinarie nummerlapp.

Verifieringsstation
På alla etapper ska deltagare passera verifieringsstationen på väg till start. Där kontrolleras
SIAC-pinnen och vid behov kopplas dess nummer till rätt deltagare. Här görs även kontroll av
SIAC-pinnens batterispänning och senaste batteribyte.

Startprocedur
Starttider enligt startlista, ”gå-fram-tid” 2 minuter innan angiven starttid. Vid passage in i startfållan
görs CHECK och direkt därefter SIAC TEST genom att hålla fram pinnen, den kommer då pipa och
blinka för att indikera att allt är ok. Kartan erhålls 1 minut innan start. Öppna klasser använder
startstämpling. Sen start med max 30 minuter är tillåten - tidtagning räknas från ordinarie starttid.
Särskild startprocedur gäller på etapp 5, se nedan. Det är den tävlandes ansvar att kontrollera att man tar rätt karta.

Målgång
Elektronisk mållinje. Målgång registreras när SIAC-pinnen korsar mållinjen.
På etapp 5 med jaktstart är det när framhjulet når mållinjen som gäller och måldomare avgör ordning
vid spurtstrid, målstämpling sker därefter i ordning anvisad av funktionär.

Maxtid
Sprint 2 timmar, medeldistans 3 timmar och långdistans 4 timmar.

Vätska
Vätska finns vid startplatserna och på Arenan efter målgång. Ingen vätska i skogen, där hänvisar vi till
medhavd vätska på cykeln eller i vätskeryggsäck.

Service
På samtliga arenor finns service i form av direktanmälan till öppna klasser, utdelning av hyrpinnar och
nummerlappar, servering, kartställsservice via Nordenmark, cykeltvätt, toaletter, dusch och
omklädning. Miniknat och barnpassning finns på etapp 1, 2, 4 och 5.

Prisutdelning
Priser till etappsegrarna på etapp 1-4 delas ut vid prisceremoni på O-Ringentorget varje kväll från
17.40. Pris till totalsegrarna delas ut vid prisceremoni på O-Ringentorget lördag 30:e juli från kl 15.40.
För övrig prisutdelningsinformation, se programtidningen.

Cykelservice
Det finns många cykelbutiker i Uppsala med erfarenhet av mountainbikes, tex:
● Team Sportia Uppsala, 018-17 45 70, Kumlagatan 6,
https://www.teamsportia.se/stores/team-sportia-uppsala/
● Sportson Uppsala, 018-701 16 55, Boländerna & Gränby
https://www.sportson.se/butik/bolanderna-uppsala

Första hjälpen
På Arenan finns första hjälpen inklusive hjärtstartare. Kontrollvakter i skogen är utrustade med första
förband. Vid akuta fall ring 112.

Tävlingsregler
Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) tävlingsregler för MTBO med tillägg enligt detta PM.

Trafikregler
Det är obligatoriskt att följa svenska trafikregler och trafikmärken, visa hänsyn i trafiken, följa
funktionärers anvisningar och vara försiktig vid passage av trafikerade vägar.

Parkering - MTBO-P
Det finns en särskild parkering för MTBO deltagare belägen strax söder om O-Ringentorget, därifrån är
det cykelavstånd till arenorna. På fjärde och femte etappen utgår startsnitsel från MTBO-P. OBS! Det
går inte att ta med cykel på O-Ringen bussarna från satellitparkering eller till arenorna.

Dela glädjen
O-Ringen är världens största orienteringstävling och som orienterare vill vi att alla ska känna att man
är på samma tävling oavsett om man cyklar, springer eller går sin bana. Vi uppmuntrar därför alla att
visa hänsyn, följa givna instruktioner och ta god tid på sig eftersom det kan vara mycket folk, på så
sätt får alla får njuta av tävlingarna och tillsammans dela glädjen. Det finns ingen klagomur men vid
behov rekommenderar vi traditionellt Flogstavrål kl 22.00 varje kväll, det kan göras från valfri plats
med riktning mot stadsdelen Flogsta (59.850101, 17.589835).

MTBO Model Event - Söndag 24 juli kl 13-17
I skogen precis väster om O-Ringen staden finns det möjlighet att cykla en MTBO bana för att kolla att
cykel, SIAC-pinne och kartställ är iordning inför veckan. SportIdent och Nordenmark är på plats.
SIAC-pinnar plus kartställ finns att låna och terrängen är lättcyklad så ta gärna med dina orienterings
kompisar och visa hur mountainbikorientering går till. Anmälan görs på plats (så länge kartorna
räcker). Mer information finns i Eventor: https://eventor.orientering.se/Events/Show/36740

Tävlingsjury
Johan Näslund, funktionsansvarig tävlingsadministration O-Ringen Åre 2023 (sammankallande)
Helen Hanstock, funktionsansvarig MTBO O-Ringen Åre 2023
Johan Andersson, tävlingsansvarig O-Ringen Smålandskusten 2024
Magnus Svensson, Nässjö OK (etapp 1)
Gunnar A Johansson, Tenhults SOK (etapp 2)
Vivian Lindstam, SOL Tranås (etapp 3)
Tobias den Bravar, OK Gränsen (etapp 4 och 5)

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare MTBO: Lars Pontén
Bankontrollanter: Joakim Skärlén, Mikael Åhnberg
Kartkontrollant: Bo Herdersson

Bantabell MTBO Pdf, 209.2 kB.

PM per etapp

Etapp 1 Nåsten - Långdistans - Måndag 25/7

Samling
Arena Pattons hage. Avstånd från O-Ringentorget 3,5 km. Parkering vid MTBO-P på O-Ringentorget

Karta
MTBO Nåsten, skala 1:10000, ekvidistans 2.5m, ritad 2019-22 av Niklas Aldén & Magnus Blåudd enligt
ISMTBOM 2022.

Direktanmälan
Anmälan till Öppna klasser kan göras från 07.30 till 12.00 i Deltagarservice på Arenan.

Start
Första ordinarie start 10.00. Öppna klasser startar från 09.30 till 12.30. Startsnitsel utgår från
verifieringsstation i norra kanten på Arenan. Avstånd till start 2,6 km via asfalterad cykelbana, vänligen
använd cykelbanan längs höger sida av vägen. Uppvärmning längs väg till start. Toalett finns vid
starten.

Mål
Gemensamt upplopp på Arenan. Avläsning direkt efter passage av mållinjen.

Terräng
Tävlingsområdet är till större delen ett naturreservat med ett sammanhängande nätverk av stigar och
grusvägar i riklig omfattning. Det natursköna reservatet sköts enligt principen att nedfallna träd ska
ligga kvar och en stor mängd “död ved” återfinns därmed i terrängen. Vägval i närhet av
bostadsområden kan förekomma. Svag till måttlig kupering med några branta backar. En stor del av
stigarna har god cykelbarhet med hårdgjord yta men det finns också stigar och vandringsleder som är
tekniskt utmanande med stenar, rötter och avsatser.

Specifikt för etappen
Ett par längre spänger som kan vara svåra att mötas på har markerats på kartan med symbolen “710
Crossing point”. Vägbommar markerade som hinder på kartan kan vara öppna.
Tävlingsområdet för MTBO gränsar till tävlingsområdet för OL, på kartan är denna gräns markerad
med heldragen linje och förbjudet område.

Banbeskrivning
Kartstorleken är A3 för alla klasser. Banlängd, antal kontroller och eventuell kartvändning framgår
nedan.

Etapp 2 Vårdsätra - Medeldistans - Tisdag 26/7

Samling
Arena Pattons hage. Avstånd från O-Ringentorget 3,5 km. Parkering vid MTBO-P på O-Ringentorget

Karta
MTBO Vårdsätra, skala 1:7500, ekvidistans 2.5m, ritad 2019-22 av Stefan Lund & Magnus Blåudd
enligt ISMTBOM 2022.

Direktanmälan
Anmälan till Öppna klasser kan göras från 07.30 till 12.00 i Deltagarservice på Arenan.

Start
Första ordinarie start 10.00. Öppna klasser startar från 09.30 till 12.30. Startsnitsel utgår från
verfieringsstation i sydöstra kanten på Arenan. Avstånd till start 1,5 km via asfalterad cykelbana längs
vänster sida av vägen. Uppvärmning längs cykelbanan till start. Toalett finns vid starten.

Mål
Eget upplopp vid södra kanten av Arenan. Avläsning direkt efter passage av mållinjen.

Terräng
Tävlingsområdet har ett sammanhängande nätverk av stigar, cykelbanor och vägar i riklig omfattning.
Vägval i närhet av bostadsområden förekommer. Svag till måttlig kupering. Dom allra flesta stigarna
har god cykelbarhet men det finns också stigar och MTB-leder som är lite tekniskt utmanande.

Specifikt för etappen
Vägbommar markerade som hinder på kartan kan vara öppna. Iakttag försiktighet vid passage av
trafikerade vägar. Kontroller som inte är placerade på en stig eller väg förekommer.
Längre banor har två vägpassager med kontroll precis innan vägen och snitslad fålla, se bild nedan.

 

Etapp 3 Stadsskogen - Sprint - Torsdag 28/7

Samling
Arena Kåboängen. Avstånd från O-Ringentorget 4.1 km. Parkering vid MTBO-P på O-Ringentorget eller
mot betalning på parkeringen öster om Sveriges Geologiska Undersökning (59.848558, 17.631319),
beakta parkeringsregler i området. O-Ringen ansvarar ej för eventuella parkeringsböter.

Karta
MTBO Stadsskogen, skala 1:5000, ekvidistans 2,5m, ritad 2019-22 av Jesper Nyström & Magnus
Blåudd enligt ISMTBOM 2022.

Direktanmälan
Anmälan till Öppna klasser från 13.30 till 16.30 i Deltagarservice på Arenan.

Prova-på
Anmälan till Prova-på klasser kan göras från 13.30 till 17.00 på Arenan. I samarbete med Sportident
finns det möjlighet att utan extra kostnad låna en SIAC pinne i samband med anmälan.

Start
Första ordinarie start 14.00. Öppna klasser startar från 14.00 till 17.30. Prova-på klasser startar
mellan 16.00 och 17.30. OBS! Målet stänger 19.00. Start och verfieringsstation på Arenan.
Uppvärmning i markerat område öster om Arenan. Ingen toalett vid start utan det finns på Arenan.

Mål
På Arenan. Avläsning direkt efter passage av mållinjen.

Terräng
Tävlingsområdet är till sin helhet ett naturreservat med ett komplextnätverk av stigar i olika bredd. Svag
till ringa kupering. De flesta stigar har god cykelbarhet med snabb hårdgjord yta. Dessutom finns många små
skogsstigar däremellan. Området är flitigt använt för skolorientering och rekreation.

Specifikt för etappen Det finns små gamla stenbrott som är 0,5-2 m djupa i området, dessa är markerade som sjö eller opasserbar
sankmark på kartan. Det är under tävlingen tillåtet att cykla på ridstigen trots att där sitter små “Cykling
förbjuden” skyltar.

Dusch
Ingen dusch och omklädning vid Arenan.

Etapp 4 Lunsen - Långdistans - Fredag 29/7

Samling
Arena Flottsund. Avstånd från O-Ringentorget 4.0 km. Parkering vid MTBO-P på O-Ringentorget. OBS!
Startsnitsel utgår från MTBO-P! Avståndet till start är 8km.

Karta
MTBO Lunsen, skala 1:15000/1:10000, ekvidistans 2.5m, ritad 2019-22 av Niklas Aldén & Magnus
Blåudd enligt ISMTBOM 2022.

Direktanmälan
Anmälan till Öppna klasser kan göras från 07.30 till 12.00 i Deltagarservice på Arenan samt från
klockan 09.00 på O-Ringentorget.

Start
Första ordinarie start 11.00. Öppna klasser startar från 10.30 till 13.30. Startsnitsel utgår från
verifieringsstation placerad vid MTBO-P. Avstånd till start 8 km via Vindbron, mestadels asfalterad
snabbcykelbana. Uppvärmning längs väg till start. Toalett finns vid starten.
OBS! Deltagare som av någon anledning vill slippa cykla till start kan på eget bevåg bli avsläppta eller
parkera i området Nåntuna-Vilan och därifrån ansluta till startsnitsel i korsningen
Nåntunavägen/Nämndemansvägen (59.821395, 17.692232)

Transport av ombyte och överdrag
Ombyte kan lämnas vid MTBO-P för transport till Arena Flottsund. Överdrag kan även lämnas vid
starten. På detta sätt slipper deltagare passera Arena Flottsund på väg till start utan kan gå direkt från
MTBO-P till starten.

Mål
Utbrutet mål i skogen. Efter passage av mållinjen, följ i lugn fart anvisad väg tillbaka till Arenan för
avläsning. Avstånd 1,2 km.

Terräng
Tävlingsområdet är till större delen ett naturreservat med ett sammanhängande nätverk av stigar och
grusvägar i bitvis sparsam omfattning. Vägval i närhet av eller genom bostadsområden kan
förekomma. Ringa till svag kupering. Några stigar och vägar har god cykelbarhet men det finns också
en stor del stigar och vandringsleder som är mycket tekniskt utmanande med stenar, rötter och
avsatser. Det är lika för alla - såvida dom inte har tagit ett annat vägval...

Specifikt för etappen
Ett par längre spänger som kan vara svåra att mötas på har markerats på kartan med symbolen “710
Crossing point”. Vägbommar markerade som hinder på kartan kan vara öppna. Järnvägen får endast
passeras i markerade undergångar.

Tävlingsområdet har använts för OL etapp 3 dagen innan, tänk på att det kan ha bildats stråk i
terrängen och att dessa kan uppfattas som stigar.

Etapp 5 Uppsalaåsen - Förlängd medel - Lördag 30/7

Samling
Arena Flottsund. Avstånd från O-Ringentorget 4.0 km. Parkering vid MTBO-P på O-Ringentorget. OBS!
Startsnitsel utgår från MTBO-P!

Karta
MTBO Uppsalaåsen, skala 1:7500, ekvidistans 2.5m, ritad 2019-22 av Alva Jonsson och Magnus
Blåudd enligt ISMTBOM 2022.

Direktanmälan
Anmälan till Öppna klasser kan göras från 07.30 till 12.00 i Deltagarservice på Arenan samt från
klockan 08.00 på O-Ringentorget.

Start
Första ordinarie start 08.30. Öppna klasser startar från 08.30 till 12.30. Startsnitsel utgår från
verifieringsstation placerad vid MTBO-P. Avstånd till start 1,9 km via asfalterad cykelbana.
Uppvärmning längs vägen till start. Toalett finns i anslutning till starten.
Jaktstart. Upprop 5 minuter före start och kartan erhålls genom självservering direkt efter start.
Deltagare med totaltid (etapp 1-4) med mer än 60 minuter efter ledaren eller som saknar resultat från
någon etapp startar efter jaktstarten med 1 minuts mellanrum. Detta gäller ej DH12 som har lottad
start även denna etapp, i övrigt samma startprocedur.".

Transport av ombyte och överdrag
Ombyte kan lämnas vid MTBO-P för transport till Arena Flottsund. Ingen transport av överdrag från
starten utan det lämnas isåfall vid MTBO-P. På detta sätt slipper deltagare passera Arena Flottsund på
väg till start utan kan gå direkt från MTBO-P till starten.

Mål
På västra sidan bron över Fyrisån. Efter passage av mållinjen, följ i lugn fart - vinkandes till publiken -
anvisad väg till avläsning. Avstånd 150 meter.

Terräng
Tävlingsområdet är till större delen ett naturreservat med ett stort nätverk av stigar och vägar i riklig
omfattning. Delar av området är under byggnation och det kan förekomma byggnadsarbeten som
tillkommit såväl som försvunnit sedan kartan ritades. Vägval i närhet av bostadsområden kan
förekomma. Svag till kraftig kupering med flertalet branta backar. Det är mestadels mycket god
cykelbarhet och endast ett fåtal stigar är utmanande MTB-leder.

Specifikt för etappen
Tävlingsområdet genomkorsas av Kungsängsleden som endast får passeras i befintliga viadukter
eller via broar (över eller under). Vuxna deltagare passerar mindre lokalgator på väg mellan dom olika
skogsområdena. Ungdomar cyklar endast i skogen samt på cykelvägar. Vägbommar markerade som
hinder på kartan kan vara öppna. Kontroller placerade på orangea områden förekommer på samtliga
banor. Banorna går i kors, var noggrann med att ta kontrollerna i rätt ordning.

Banbeskrivning
Kartstorleken är A3 för alla klasser. Alla klasser har kartvändning. Dom längsta klasserna har både
kartvändning och kartbyte, dvs karta på fyra sidor av två papper. Något kortare banor har tre sidor och
dom allra kortaste har två sidor.