O-Ringens tävlingar – OL

O-Ringen Uppsala 2022 innefattar följande tävlingar inom grenen OL: 5-dagars, Elittour, 3-dagars, Etappstart, Bagheerastafetten och Träningsbanor med tidtagning. För de tre sistnämnda finns information på annan plats i programtidningen och på oringen.se, medan information för övriga tävlingar återfinns i detta PM. För Elittour, SLU-sprint och Bagheera-stafetten finns särskilda PM på oringen.se.

TÄVLINGSARENOR

Etapp 1–2: Arena Pattons Hage, 3 km väster om O-Ringenstaden

Etapp 3: Arena Sävja, 3 km öster om O-Ringenstaden

Etapp 4–5: Arena Flottsund, 4 km söder om O-Ringenstaden

Anmälan

Anmälan till tävlingarna kan göras via oringen.se eller på Deltagarservice O-Ringentorget eller Deltagarservice Arena. Under bokningsservice öppettider kan du också ringa 08-40906408 för att göra ändringar i befintliga bokningar, eller göra nya anmälningar.

Du kan spara kötid genom att förköpa din start på oringen.se. Denna tjänst är öppen ända fram tills respektive tävlingsanmälan stänger. Anmäler du dig via oringen.se hämtar du din nummerlapp och eventuell hyrd stämplingsbricka i Deltagarservice-tältet ute på arenan innan du går till start. För mer detaljerad information, se avsnittet Deltagarservice i programtidningen.

SISTA ANMÄLNINGSTID FÖR RESPEKTIVE TÄVLING ÄR ENLIGT FÖLJANDE:

Elittour: tisdag 19 juli 12.00

5-dagars: söndag 24 juli 21.00

3-dagars: onsdag 27 juli 21.00

Etappstart: Respektive tävlingsdag 13.00

Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) senaste regler samt detta tävlings-PM gäller. Allt deltagande på O-Ringen sker på egen risk. O-Ringen AB har tecknat försäkring för deltagare och publik gällande oförutsedda händelser. O-Ringen AB ansvarar i övrigt inte för skada som deltagare och publik eventuellt åsamkas under arrangemanget.

Sjukvård

En tillfällig sjukvårdsmottagning finns på arenorna Pattons Hage, Sävja och Flottsund klockan 8.45-15.30. Personalen kommer att kunna ta hand om lättare skador på plats samt göra bedömning av behov av vård för allvarligare skador. Mottagningen har även en hjärtstartare.

Vid behov kommer personal på sjukvårdsmottagningen att ombesörja transport till Aleris närakut i Uppsala vid allvarligare skador.

I skogen finns första hjälpen-platser som är utmärkta med violetta kors på tävlingskartorna. Även på dessa platser och vid alla startplatser finns hjärtstartare.

Transporter och parkering

Samtliga trafikanter till O-Ringens tävlingsarenor ska följa allmänna trafikinstruktioner och i alla lägen följa trafikfunktionärernas anvisningar samt information som ges på oringen.se och i programtidningen. För mer detaljerad information, se särskilda avsnitt i programtidningen.

Cykeltransport till arenorna

Från O-Ringentorget

 • till Arena Pattons Hage, etapp 1 och 2, är cykelavståndet 4 km
 • till Arena Sävja, etapp 3, är cykelavståndet 8 km
 • till Arena Flottsund, etapp 4 och 5, är cykelavståndet 4 km

Busstransport till arenorna

Det är cykelavstånd från O-Ringenstaden till alla etapper så vi uppmuntrar att man cyklar. Men, det finns möjlighet till busstransport också.

På etapp 1–5 avgår bussar från O-Ringenstaden ut till respektive tävlingsarena. Bussarna är gratis för alla anmälda och medföljare. Busstidtabellen är anpassad efter deltagarnas förväntade starttider. Högsta belastningen på utresa infaller i normalfallet cirka klockan 8.30-10.30 och högsta belastning på hemresa cirka 13.00-14.30.

Har du möjlighet att resa utanför dessa tider ökar det sannolikheten för kort kötid. Mer detaljerad information om busstransport och tidtabeller finner du i programtidningens reseinformation. Observera att busstransporterna har uppehåll en kort period vid lunchtid, planera därför din resa väl och lyssna på radio O-Ringen för uppdaterad trafikinformation.

Biltransport till tävlingarna

Parkering etapp 1–5

Det går inte att parkera vid eller intill arenan. Det kommer bara att finnas ett mindre antal P-platser för rörelsehindrade vid eller i anslutning till arenan. Om du kommer med bil hänvisas du till vår satellitparkering i Boländerna – vid IKEA, COOP och Boland City. Följ vägvisning och parkeringsvakters instruktioner. Från satellitparkeringen går etappbussarna löpande fram och tillbaka till arenan. Parkeringen är gratis men samåk gärna!

Nummerlappar

Nummerlappen är deltagarens startbevis och kontrolleras vid passage genom verifieringsstationen. Ingen del får vikas bort eller täckas över. Nummerlappen fästes med säkerhetsnålar. Deltagare behöver ta med egna säkerhetsnålar. Deltagare som förlorar sin nummerlapp måste köpa en ny nummerlapp i Deltagarservice.

Nummerlappar kan hämtas på Deltagarservice O-Ringentorget fram till och med söndag 24 juli klockan 21.00. Efter den tidpunkten hämtas nummerlappen ut på Deltagarservice på tävlingsarenan. Hämta gärna i god tid och gärna till flera personer samtidigt så minskar vi köerna.

För deltagare i flerdagarstävlingar ska samma nummerlapp användas på alla etapper, med undantag för de 15 först startande på etapp 5 i klasser med jaktstart. Dessa löpare får en ny nummerlapp vid starten med samma nummer som löparens placering i den sammanlagda resultatlistan och behöver inte ha med sig den gamla nummerlappen till verifieringsstationen. Egna säkerhetsnålar ska dock tas med till start och de fästes förslagsvis på tävlingströjan innan man beger sig mot starten.

Deltagare som köper enstaka etappstarter får en ny nummerlapp vid varje start. För detaljerad information, se vidare under avsnittet Deltagarservice.

Klädsel och skor

Enligt SOFT:s tävlingsregler ska alla tävlande bära heltäckande klädsel. Tävlande ska vid start ha heltäckande klädsel med undantag av huvud, hals och armar. Kläderna får inte vara trasiga eller ha glipor. Strumporna/benskydden ska sitta uppe hela tävlingen. Deltagare ansvarar själva för att följa tävlingsbestämmelserna när de går in i startfållan. Startpersonal har rätt att neka start för löpare som inte följer dessa tävlingsbestämmelser. Vid verifieringsstationerna finns självservicestationer för tejpning av kläder. Förbud mot spikskor gäller på samtliga etapper. Överträdelse medför diskvalifikation. Skor med gummidobb och infälld metalldubb är tillåtna.

Klasser och banor

Arrangören har delat klasser där prognosen för antalet anmälda indikerar för stort deltagarantal. Det gäller i klasserna:

D21 Kort (till D21 Kort-1 och D21 Kort-2)

H18 (till H18-1 och H18-2)

H21 (till H21-1 och H21-2)

H21 Kort (till H21 Kort-1 och H21 Kort-2)

H45 (till H45-1 och H45-2)

H45 Kort (till H45 Kort-1 och H45 Kort-2)

H50 (till H50-1 och H50-2)

H50 Kort (till H50 Kort-1 och H50 Kort-2)

Kontrollera din anmälan och klass på resultat.oringen.se. Klass- och baninformation såsom banlängder, avstånd till start, kartskala, startplatser med mera finns presenterat i avsnittet Start- och klassinformation i programtidningen.

Kartor

Kartorna är ritade 2018–2022. Samtliga kartor är ritade enligt ISOM2017 och godkända för Nivå 1-tävling. Kartorna är offsettryckta av Kartsam och ligger i plastficka. Banpåtryck i violett färg. Sträckan från startplats till startpunkt är utmärkt på kartan.

Ekvidistansen är 2,5 meter på samtliga kartor. Skalan beror på klass och bana. För detaljerad information, se avsnittet Start- och klassinformation i programtidningen.

Du får behålla din tävlingskarta vid målgång, men observera att det enligt tävlingsreglerna inte är tillåtet att lämna upplysningar om terräng, karta eller bana till deltagare som ännu inte har startat. Det är också emot tävlingsreglerna att skaffa sig otillåten fördel gentemot medtävlande.

LOKALA KARTTECKEN

Klätterpassage över stängsel = Två streck över stängsel (etapp 1 och 2)

Svart kryss = koja/litet jaktpass (alla etapper), skyttevärn (etapp 1 och 2)

Brun triangel = jordkällare (etapp 3, 4 och 5)

Eventuella sena kartjusteringar anslås vid respektive start. I klasserna Inskolning, U1 och U2 finns extra skuggningskartor för medföljare. Deltagare som inte startat kan inte hämta ut kartan i efterhand.

KARTRITARE

Etapp 1 och 2: Christer Eriksson

Etapp 3, 4 och 5: Jerker Boman och Karl-Erik Engblom

Terräng

Terrängbeskrivningar finns publicerade under respektive etappinformation.

Kontrollbeskrivningar

Kontrollbeskrivningarna är tryckta på kartan och finns också lösa att ta vid starten. Kontrollbeskrivningarna följer IOF:s senaste norm.

Kontroller

Kontrollerna är markerade med orange-vit skärm och kan sitta mycket tätt. Kontrollera kodsiffran noggrant! Kontrollens kodsiffra är placerad bredvid stämplingsenheten på kontrollställningens ovansida. Kontrollerna ska besökas i rätt ordning.

Förbjudna områden

All tomtmark är förbjudet område. Respektera detta både före, under och efter tävlingen. I övrigt finns på kartan markerade förbudszoner som inte får beträdas. Överträdelse medför diskvalifikation.

Markeringar av förbjudna områden på kartan:

Heldragen konturlinje – förbudszonen har heldragen blågul snitsel i terrängen.

Ingen heldragen konturlinje – ingen snitsel i terrängen.

Snitsling i terrängen

Otydliga stigar är snitslade med vit snitsel. Förbjudna områden markerade med heldragen konturlinje på kartan har heldragen blå-gul snitsel i terrängen.

Vätska

Vätska i form av vatten tillhandahålls på väg till start, ute i tävlingsområdet samt i anslutning till målet. Vätskestationer som passeras av elitklasser vid kontroll har sportdryck. Vätskeplatser i tävlingsområdet är på kartan markerade med violett symbol med en mugg. Tänk på att slänga använda muggar i avsedda soppåsar eller att sätta dem upp- och nedvända på avsedda stolpar. De som medför egen energiprodukt kastar eventuell förpackning i soppåse vid vätskekontroll eller tar med den till målet. Det är i enlighet med allemansrätten strängt förbjudet att kasta skräp i skogen.

Start

Det finns åtta olika starter. Det är deltagarens ansvar att gå till rätt startplats. Information om vilken startplats som gäller för respektive deltagare samt avståndet till start finns i avsnittet Start- och klassinformation i detta PM samt på deltagarens nummerlapp.

Det är väldigt många deltagare som delvis har samma väg till start. För smidig framkomlighet ber vi dig som går till start att hålla till höger och släppa fram de som springer till start till vänster.

VERIFIERINGSSTATION PÅ VÄG TILL START

Samtliga deltagare måste passera verifieringsstationen på väg till start. Verifieringsstationen ligger i arenans utkant (se arenakarta för respektive etapp). Verifieringsstationens syfte är att säkerställa att rätt koppling finns mellan deltagare och stämplingsbricka.

 • Vid verifieringsstationen ansvarar deltagarna för att tömma och checka stämplingsbrickan.
 • Därefter sker en egenkontroll att rätt stämplingsbricka används genom att deltagaren läser av sin bricka i avsedd enhet och kontrollerar att den information som visas på displayen stämmer. Om informationen inte stämmer hänvisas löparen till fållan Röd start vid verifieringsstationen där stämplingsbrickan kopplas till deltagaren
 • Vid verifieringsstationen kontrolleras även att deltagaren bär nummerlapp (obligatoriskt) och korrekt klädsel (se Klädsel och skor).

Vid starten ansvarar deltagaren för att ta rätt karta. Detta görs genom att kontrollera att rätt klassbeteckning är tryckt på kartans framsida. För klasser där kartan ej visas före startsignalen har kartbehållaren ett lock med ett öppet hörn som gör att klassbeteckningen enkelt kan kontrolleras av deltagaren före start.

Karta fås i startögonblicket för klasserna DH 17–20 Kort, DH21-DH75 Kort, DH18-DH95 och DH18E-DH21E. För klasser med fri start startstämplar man när man vill efter att man tagit kartan. I övriga klasser fås kartan en minut innan start. I klasser med jaktstart vid etapp 5 fås kartan alltid i startögonblicket.

Arrangören utför ingen återtransport av överdragskläder från start.

Startmetoder

O-Ringens tävlingar tillämpar fyra olika startmetoder – lottad start, fri minutstart, fri start och jaktstart.

Lottad start

Lottad start gäller för Elittour, huvudklasser samt kortklasserna DH14-20 på 5-dagars etapp 1–4, och för DH10, DH11, DH12 och DH12 Kort även på 5-dagars etapp 5. Lottad start innebär att deltagaren får en tilldelad starttid. Aktuell startlista presenteras på resultat.oringen.se. Deltagarens Gå-fram-tid är den starttid som anges i startlistan.

Sen start medges upp till 30 minuter efter tilldelad starttid och ska ske vid skylt ”Sen start”. Löptiden räknas alltid från ordinarie starttid.

Fri minutstart

För DH21 Kort till och med DH75 Kort på 5-dagars etapp 1–4. Fri minutstart innebär att deltagaren vid ankomst till startplatsen väljer en tillgänglig starttid genom att ta en klisterlapp och fästa på nummerlappen. Deltagarens Gå-fram-tid är den starttid man valt. Startmellanrummen inom en enskild klass är normalt en minut. Vid behov kan ansvarig startfunktionär besluta om att förkorta startmellanrummet. Start kan ske mellan klockan 08.30 och 13.30. Tidtagningen börjar då deltagaren startstämplar. Det är deltagarens ansvar att startstämpla.

Fri start

För klasserna Inskolning, Utveckling (U), Motion och samtliga Öppen-klasser gäller fri starttid vid samtliga etapper. Fri start innebär att deltagaren själv väljer starttid. Ingen kontroll av startmellanrum finns. Start kan ske mellan klockan 08.30 och 13.30. Tidtagningen börjar då deltagaren startstämplar. Det är deltagarens ansvar att startstämpla.

Jaktstart

För Elittour och 5-dagars (huvudklasser och kortklasser) på etapp 5, utom DH10, DH11, DH12 och DH12 kort som har lottad start även på etapp 5. Jaktstart innebär att deltagare med bäst sammanlagd tid startar först. Övriga i klassen startar därefter med den totala tidsskillnaden fram till ledartid. Deltagare som är mer än 90 minuter efter ledaren eller inte har ett sammanlagt resultat startar därefter med 15 sekunders mellanrum. De 15 först startande i varje klass med jaktstart ska bära nummerlapp med klassbeteckning och med nummer som är lika med sammanlagd placering efter fyra etapper. Denna nummerlapp erhålls vid startplatsen på etapp 5. Den gamla nummerlappen måste inte medföras, men däremot egna säkerhetsnålar.

3–5 minuter före starttiden ropas du upp för avprickning. Därefter fortsätter du framåt där karta och kontrolldefinition tas. Du går sedan vidare och håller kartan utmed benet fram till startögonblicket. När din starttid (timme, minut och sekund) visas på startdisplayen släpps du iväg.

Skuggning

Skuggning och att springa tillsammans är tillåtet i klasserna Inskolning och Utveckling, i alla Öppen-klasser och i Etappstart. Skuggning före eget lopp får ej utföras av löpare i rankingmeriterande klasser, dvs DH18, DH20 och DH21. Skuggningskartor tillhandahålls i klasserna Inskolning och Utveckling, dock inte i Öppen- klasser och Etappstart.

Stämplingssystem

Sportidents system för elektronisk tidtagning och stämpling används. Samtliga typer av Sportidents stämplingsbrickor kan användas, men det finns ingen touch free-funktionalitet i stämplingsenheterna.

Bricknummer som finns registrerade i Svenska Orienteringsförbundets tävlingssystem Eventor har av O-Ringen hämtats innan tävlingen och kopplats till anmäld deltagare. Du kan enkelt kontrollera ditt bricknummer i startlistan på resultat.oringen.se.

Behöver du byta nummer på stämplingsbrickan kan du när som helst göra det kostnadsfritt via oringen.se/bytbricka eller i Röd start vid verifieringsstationen på väg till start.

En stämplingsbricka kan bara användas vid ett tillfälle/en start under en etapp. Det innebär att du inte ska låna ut din stämplingsbricka till någon annan, om du använder den själv. Deltagare som använder en stämplingsbricka som redan nyttjats under aktuell etapp kommer att diskvalificeras.

Det är deltagarens ansvar att ta med en stämplingsbricka till start. Kontroll sker i verifieringsstationen som ligger vid passagen ut från arenan på väg till start, se mer under Start.

Stämpling vid kontroll

Det är deltagarens ansvar att kontrollera att ljud- och ljussignal mottas från stämplingsenheten. Var särskilt observant om en annan löpare stämplar samtidigt på en stämplingsenhet i närheten, så att du inte uppfattar dennes signaler som kvittens på din egen stämpling. Om ingen ljud- eller ljussignal mottas efter upprepade försök ska du använda stiftklämman på kontrollställningen. Stämpling med stiftklämma ska då göras i reservruta som finns på kartan och sedan uppvisas i Röd utgång efter målgång. Kom ihåg att stämpla vid sista kontrollen, som ligger nära ingången till målfållan.

Stämplingsbrickan ska medföras runt hela banan. Har du inte stämplingsbrickan med dig vid målgång innebär det diskvalifikation. Detta gäller även om du stämplat med stiftklämma på de kontroller du besökt efter det att du tappat stämplingsbrickan.

Hyra av stämplingsbrickor

I förväg hyrda stämplingsbrickor kan hämtas på Deltagarservice O-Ringentorget fram till och med söndag 24 juli klockan 21.00. Efter den tidpunkten kan hyrda stämplingsbrickor hämtas ut på Deltagarservice på tävlingsarenan. Stämplingsbrickor kan också hyras på O‑Ringentorgets och arenornas Deltagarservice.

Återlämning av stämplingsbricka

Deltagare med hyrd stämplingsbricka ansvarar för att återlämna brickan efter den sista etappen den använts. Detta sker i samband med utläsningen.

Ej återlämnad stämplingsbricka

Deltagare som inte lämnar tillbaka sin stämplingsbricka debiteras en kostnad på 600 SEK. Hyrd stämplingsbricka som inte återlämnas kommer att registreras i Sportidents spärrlista över borttappade stämplingsbrickor och kommer inte att kunna användas vid kommande tävlingar.

Målgång

Upploppet är indelat i åtta olika fållor, och målgång ska ske i den fålla som finns angiven på nummerlappen. Tiden tas då deltagaren målstämplar på mållinjen, som är belägen ca 10–15 meter framför själva måltältet.

På etapp 4 och 5, mellan näst sista kontrollen och sista kontrollen, passerar deltagarna en stor landsväg. Vägen är avstängd för allmän trafik, men i händelse av brand eller olycka måste utryckningsfordon kunna passera.

Deltagarens ansvar vid målgång

 • Att upploppet löps i rätt fålla. Fållans namn finns tryckt på nummerlappen.
 • Att målstämpla vid slutet av fållan.
 • Att läsa ut stämplingsbrickan, även vid avbrutet lopp.
 • Att lämna tillbaka hyrd stämplingsbricka.
 • Att se till att stämpling i reservruta blir kontrollerad vid Röd utgång.

Utläsning av stämplingsbricka

Efter målstämpling ska deltagare fortsätta fram och läsa ut brickan. Vid denna utläsning får löparna en sträcktidsutskrift.

Särskild målgång för DH80 och äldre

För klasserna DH80, DH80 motion och äldre tas tiden vid stämpling av sista kontrollen på etapp 1–4. Deltagarna ska efter det fortsätta i sin målfålla, målstämpla och stämpla ut, men tiden från sista kontrollen till mål påverkar inte etapptiden. Vid etapp 5 gäller dock normal jaktstartsmålgång i likhet med övriga tävlingsklasser.

Målgång vid jaktstart på etapp 5

För klasser med jaktstart på sista etappen gäller placeringen när mållinjen passeras. Mållinjen är då placerad cirka 15–20 meter framför måltältet, och själva målstämplingsenheten några meter längre fram. Vid jämna spurter avgör måldomare i vilken ordning målstämpling ska ske. Interna spurttävlingar undanbedes på sista etappen, då det kan innebära att ordningen mellan mållinjen och målstämplingen blir svårare att kontrollera. Fållorna för elitklasserna är uppdelade i två spår för att medge rättvisa spurtdueller. Löparna väljer antingen vänster- eller högerspåret och får sedan inte byta när valet skett.

Röd utgång

Om data i stämplingsbrickan visar att alla kontroller inte besökts, eller om utläsningen visar att stämpling skett vid fel kontroll, och deltagaren inte anser att det stämmer hänvisas till Röd utgång inne i måltältet för att reda ut saken. Om du stämplat med stiftklämma vid någon kontroll ska du gå till Röd utgång, där manuell kontroll av stämplingen görs. Röd utgång används också om du behöver påtala något tävlingstekniskt fel, till exempel att en stämplingsenhet inte fungerar som den ska, samt om du vill göra viltrapportering eller anmäla en överträdelse av tävlingsregler.

Avbrutet lopp

Tävlande som avbryter tävlingen ska om möjligt snarast passera genom målet och där få sin stämplingsbricka avläst. Om den tävlande av någon anledning, exempelvis olycksfall, inte kan få sin bricka avläst ska startnumret omgående meddelas till tävlingsexpeditionen på etappen (telefon 0703-12 85 66) eller till Deltagarservice vid O-Ringenstaden. Tävlingsledningen organiserar eftersök av de personer som saknas efter tävlingstidens slut.

Resultat

Aktuella resultat redovisas på resultat.oringen.se. På resultat.oringen.se kan du enkelt följa dina egna och andras resultat i mobilen eller via dator. Tillgång till internet via WiFi och 4G kommer att finnas på arenorna.

 • Lista över etappsegrare i alla klasser som har prisutdelning anslås cirka klockan 17.30 på resultattavlan vid O-Ringentorget.
 • Fullständiga resultatlistor anslås senast klockan 19.00 på resultattavlan vid O-Ringentorget.
 • Resultatlistor och sträcktider publiceras på Eventor respektive WinSplits Online senast klockan 20.00 aktuell tävlingsdag.

Prisutdelning

Se information i programtidningen och särskilt PM för Elittour.

Viltrapport

Deltagare som under tävlingen sett vilt ska rapportera detta till Viltrapport efter målgång. Denna återfinns i anslutning till Röd utgång i måltältet. Vilt som ska rapporteras är älg, hjort, rådjur, vildsvin och eventuella rovdjur.

Toaletter

Toaletter finns på arenan och på väg till start på samtliga etapper. För detaljerad information om toaletterna på väg till start, se översiktlig skiss i respektive etappinformation i programtidningen.

Dusch

Tempererad utomhusdusch finns på samtliga tävlingsarenor. Se respektive arenaskiss.

Miniknat

Miniknat erbjuder temaorientering för de yngsta (cirka 3–8 år). Lån av stämplingsbricka ingår. Ingen tävling, snitslad bana, pris till alla varje dag. Bokning sker via oringen.se eller på Deltagarservice Arena.

Barnpassning

Barnpassning finns på samtliga tävlingsarenor och kan bokas på oringen.se eller via Deltagarservice.

Maxtid

Maximal tillåten tävlingstid på etapperna 2, 3 och 5 är 2,5 timmar. På etapperna 1 och 4 (medeldistans) är maximalt tillåten tid 2 timmar. Om du använder längre tid har du utgått ur tävlingen.

Eftersökning

Tävlingsledningen organiserar eftersök av de personer som inte stämplat ut eller meddelat avbrutet lopp efter tävlingstidens slut. Familjemedlemmar och medlemmar av eftersökta deltagares förening ombedes bistå med relevant information till tävlingsledningen vid eftersökning. Numret till Kvar i skogen är 0703-12 85 66.

Saknad kontrollregistrering

Vid saknad kontrollregistrering där tävlande anser sig ha stämplat vid kontrollen anmäls detta till Röd utgång i måltältet. Aktuell kontrollenhet läses ut och kontrolleras i samband med inplockning av kontrollerna efter avslutad tävling eftersom det, kopplat till en brist i det elektroniska stämplingssystemet, i enstaka fall händer att registreringen finns i kontrollenheten men inte i löparbrickan. Om tävlandes bricknummer då finns i kontrollenheten så godkänns den tävlande.

Anmälan om regelöverträdelse

Anmälan om regelöverträdelse ska ske skriftligen till tävlingsledningen eller till Röd utgång inom två timmar från tävlingens avslutande.

Protester

Protester mot tävlingsledningens beslut vid anmälan om regelöverträdelse ska lämnas skriftligen till Röd utgång i måltältet, eller till Deltagarservice vid O-Ringenstaden, senast två timmar efter presenterat beslut.

Tävlingsjury

Johan Näslund, Ansvarig tävlingsadministration O-Ringen Åre 2023 (sammankallande)

Johan Andersson, Tävlingsansvarig O-Ringen Smålandskusten 2024

Helen Hanstock, Tävlingsansvarig MTBO O-Ringen Åre 2023

Magnus Svensson, O-Ringen Jönköping 2025 (etapp 1)

Gunnar A Johansson, O-Ringen Jönköping 2025 (etapp 2)

Vivian Lindstam, O-Ringen Jönköping 2025 (etapp 3)

Tobias den Bravar, O-Ringen Jönköping 2025 (etapp 4 och 5)

Tävlingsledning OL

Bo Strand, Tävlingsansvarig O-Ringen Uppsala

Mats Tibell, Tävlingsansvarig OL O-Ringen Uppsala

Ross Smith, Ansvarig tävlingsadministration O-Ringen Uppsala

Magnus Johansson, Tävlingsansvarig O-Ringen AB

________________________

PROGRAM 5-DAGARS OL

ETAPP 1 måndag 25 juli, Förlängd medeldistans, Arena Pattons Hage

ETAPP 2 tisdag 26 juli, Långdistans, Arena Pattons Hage

ETAPP 3 torsdag 28 juli, Långdistans, Arena Sävja

ETAPP 4 fredag 29 juli, Medeldistans, Arena Flottsund

ETAPP 5 lördag 30 juli, Långdistans, Arena Flottsund