PM - PreO

PM per etapp längre ner på sidan

Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) regler och anvisningar för PreO samt detta tävlings-PM gäller.

Stämplingssystem

Pre-Elit samt Pre-A kommer att använde det nyutvecklade ToePunch systemet. Just nu pågår godkännandeprocessen inom IOF där systemet tills vidare har fått klartecken att användas på alla tävlingar förutom VM och EM.

Systemet består av stämplingsenheter som liknar sportIdent-enheterna. Varje enhet gäller bara för en kontroll/klass. Då det är flera uppgifter/kontroller på samma skärmar så kommer det att sitta en enhet per uppgift. Enheterna kommer att vara markerade som bilden visar. Enheten på bilden är således för Pre-Elit kontroll 1 samt Pre-A kontroll 2. Varje tävlande har sedan med sig 7 olika brickor som man stämplar med. En för start- och målstämpling (även ev. avbrott utefter banan) samt 6 brickor för varje svarsalternativ (A E, Z).

En demonstration av systemet kommer att finnas på arenan för etapp 1. Mer info finns även på systemets hemsida http://toe.yq.cz/.

Övriga klasser använder det vanliga manuella stämpelkortet samt sportIdent för tidtagning.

Nummerlappar

Samtliga deltagare bär nummerlapp. Nummerlappen hämtas hos deltagarservice på O-Ringen-torget fram till söndag kväll kl 21.00 och därefter under tävlingsdagarna hos deltagarservice på arenan.

Arenor

Etapp 1: Pattons Hage, samma arena som OL och MTBO

Etapp 2: Graneberg, egen arena

Etapp 3: Kåboängen, samma arena som MTBO

Etapp 4-5: Flottsund, samma arena som OL och MTBO

Parkering/ transport

För Etapp 1, 4-5 som är gemensam med OL så är det etappbussar från sattelitparkering och O-Ringenstaden som gäller.

För etapp 2 och 3 finns inga etappbussar utan egen transport gäller. Närmare beskrivning finns i respektive etapp-PM.

Handikapp-P

Finns i nära anslutning till varje etapp med särskilt P-tillstånd.

Tävlingsjury

Roger Borg, Uddevalla OK

Göran Andersson, Attunda OK

Per Stålnacke, Ås IL

Tävlingsledning

Martin Fredholm, Tävlingsansvarig PreO

Bo Strand, Tävlingsansvarig O-Ringen Uppsala

Lars Zettersten, Bankontrollant PreO

PM för PreO, Etapp 1

Samling

Arena Pattons Hage, korsningen Vårdsätravägen – Nordhemsvägen. Samma arena som OL och MTBO. Endast handikapp-P vid arenan, övriga hänvisas till etappbussar eller stadsbussar linje 11 hållplats Källbovägen eller linje 7 hållplats Martallsvägen.

Start

Första start 15:00 efter att MTBO har lämnas skogen. Deltagare med etappstart har fri starttid mellan 15:00-16:30.

Startlistor publiceras på https://preoresultat.se

Tidkontroll

Pre-Elit har tidkontroll innan start enligt köstartlista. Övriga klasser har tidkontroll efter målgång på väg tillbaka till Arenan.

Målgång

Efter målgång sker utstämpling/inlämnande av startkort på Arenan vid samlingspunkten för PreO.

Avstånd

Samtliga banor är 1,4km. Pre-Elit samt Pre-A har ett uppehåll på banan på 200m. Stämpling måste ske i avsedda enheter både vid start och slut av uppehållet för att tidsavdrag ska göras.

Arena – Start: 150m

Arena – Tk Pre-Elit: 200m

Tk Pre-Elit – Start: 50m

Mål – Arena Pre-Elit: 400m

Mål – Tk övriga klasser: 200m

Tk övriga klasser – Arena: 200m

Terräng och karta

Småkuperad terräng med några större bergspartier. Blandskog med mestadels god sikt. Område som används flera gånger tidigare för PreO men denna gång med ny banläggare med nya infallsvinklar.

Skala 1:4000, ekvidistans 2,5m. I grunden en OL-karta där vissa småjusteringar har gjorts.

Vid tryck av kartorna gjordes de förändringar av färgerna, speciellt kontrollringarna, vilket ledde till att viktiga kartdetaljer blev mycket svårlästa/oläsliga. Det kommer därför att finnas uppförstorade kartor uppsatta utan banpåtryck vid vissa kontroller.

Maxtid 90-105min. Exakt tid finns angiven i kontrollbeskrivningen på tävlingskartan.

PM för PreO, Etapp 2

Samling

Arena Graneberg, Granebergsvägen 58. Egen arena med parkering för alla i anslutning till arenan. Stadsbussarnas linje 11, hållplats Granebergsparken i anslutning till arenan.

Start

Första start 14:00 efter att MTBO har lämnas skogen. Deltagare med etappstart har fri starttid mellan 14:00-15:30.

Startlistor publiceras på https://preoresultat.se

Tidkontroll

Pre-Elit har tidkontroll innan start enligt köstartlista. Övriga klasser har tidkontroll efter målgång på väg tillbaka till Arenan.

Målgång

Efter målgång sker utstämpling/inlämnande av startkort på Arenan vid samlingspunkten för PreO.

Avstånd

Samtliga banor är 1,3km. Pre-Elit har ett uppehåll på banan på 150m. Stämpling måste ske i avsedda enheter både vid start och slut av uppehållet för att tidsavdrag ska göras.

Arena – Start: 550m

Arena – Tk Pre-Elit: 500m

Tk Pre-Elit – Start: 100m

Mål – Arena Pre-Elit: 750m

Mål – Tk övriga klasser: 250m

Tk övriga klasser – Arena: 500m

Terräng och karta

Småkuperad terräng med några mindre bergspartier. Sämre sikt p.g.a. växtligheten på flera ställen vilket gör det litet svårare. Första gången området används för PreO

Skala 1:4000, ekvidistans 2,5m. I grunden en OL-karta där vissa småjusteringar har gjorts.

Då kartorna trycktes gjordes förändringar av färgerna, speciellt kontrollringarna, vilket ledde till att viktiga kartdetaljer blev mycket svårlästa/oläsliga. Det kommer därför att finnas uppförstorade kartor uppsatta utan banpåtryck vid vissa kontroller.

Maxtid 95-125min. Exakt tid finns angiven i kontrollbeskrivningen på tävlingskartan.

PM för PreO, Etapp 3

Samling

Arena Kåboängen, Kåbovägen 17. Gemensam arena med MTBO. Endast handikapp-P vid arenan, övriga hänvisas till befintliga betalparkeringar vid SGU och BMC eller stadsbussar linje 2, 7, 12 hållplats Birkagatan (600m) eller linje 1, 3, 4, 8, 12 hållplats Uppsala Science Park (950m).

Start

Första start 10:00. Deltagare med etappstart har fri starttid mellan 10:00-11:30.

Startlistor publiceras på https://preoresultat.se

Tidkontroll

Alla klasser har tidkontroll efter målgång på väg tillbaka till Arenan.

Målgång

Efter målgång sker utstämpling/inlämnande av startkort på Arenan vid samlingspunkten för PreO.

Avstånd

Samtliga banor är 0,5km.

Arena – Start: 800m

Mål – Tk Pre-Elit: 550m

Mål – Tk övriga klasser: 400m

Tk Pre-Elit – Arena: 850m

Tk övriga klasser – Arena: 900m

Terräng och karta

Småkuperad terräng med mestadels god sikt.

Skala 1:2500, ekvidistans 2,5m. Kartan har reviderats kraftigt för att få med många små detaljer. Om ni tar lite extra tid på er för att läsa alla smådetaljer så kommer det att gå bättre.

Då kartorna trycktes gjordes det förändringar av färgerna, speciellt kontrollringarna, vilket ledde till att viktiga kartdetaljer blev mycket svårlästa/oläsliga. Det kommer därför att finnas uppförstorade kartor uppsatta utan banpåtryck vid vissa kontroller.

Maxtid 85-110min. Exakt tid finns angiven i kontrollbeskrivningen på tävlingskartan.

Bild till PM Etapp 3 PreO

PM för PreO, Etapp 4

Samling

Arena Flottsund. Vägarna vid arenan är avstängda för trafik så närmaste adress är korsningen Dag Hammarskiölds väg – Granebergsvägen. Samma arena som OL och MTBO. Endast handikapp-P vid arenan, övriga hänvisas till etappbussar eller stadsbussar linje 8 hållplats Sunnerstabacken.

Start

Första start 10:00. Deltagare med etappstart har fri starttid mellan 10:00-11:30.

Startlistor publiceras på https://preoresultat.se

Tidkontroll

Alla klasser har tidkontroll efter målgång på väg tillbaka till Arenan.

Målgång

Efter målgång sker utstämpling/inlämnande av startkort på Arenan vid samlingspunkten för PreO.

Avstånd

Samtliga deltagare bussas ut till tävlingsområdet samt tillbaka till arenan med minibussar, ca 5min färd. Deltagare med handikapp-P kommer erhålla personliga instruktioner.

Samtliga banor är 0,8km.

Bussavsläpp – Start: 400m

Mål – Tk alla klasser: 300m

Tk alla klasser – Busspåstigning: 800m

Terräng och karta

Småkuperad detaljrik storskogsterräng med god sikt.

Skala 1:4000, ekvidistans 2,5m. Kartan har reviderats mycket sparsamt och fortfarande är generaliserad för OL. Tänk makro, inte mikro när ni läser kartan.

Då kartorna trycktes gjordes det förändringar av färgerna, speciellt kontrollringarna, vilket ledde till att viktiga kartdetaljer blev mycket svårlästa/oläsliga. Det kommer därför att finnas uppförstorade kartor uppsatta utan banpåtryck vid vissa kontroller.

Maxtid 85-125min. Exakt tid finns angiven i kontrollbeskrivningen på tävlingskartan.

PM för PreO, Etapp 5

Samling

Arena Flottsund. Vägarna vid arenan är avstängda för trafik så närmaste adress är korsningen Dag Hammarskiölds väg – Granebergsvägen. Samma arena som OL och MTBO. Endast handikapp-P vid arenan, övriga hänvisas till etappbussar eller stadsbussar linje 8 hållplats Sunnerstabacken.

Start

Första start 10:00. Omvänd jaktstart för samtliga tävlingsklasser. Deltagare med etappstart har fri starttid mellan 10:00-11:30.

Startlistor publiceras på https://preoresultat.se

Tidkontroll

Alla klasser har tidkontroll efter målgång på väg tillbaka till Arenan.

Målgång

Efter målgång sker utstämpling/inlämnande av startkort på Arenan vid samlingspunkten för PreO.

Avstånd

Samtliga deltagare bussas ut till tävlingsområdet samt tillbaka till arenan med minibussar, ca 5min färd. Deltagare med handikapp-P kommer erhålla personliga instruktioner.

Samtliga banor är 0,8km. Pre-Elit samt Pre-A har två uppehåll på banan på totalt 250m. Stämpling måste ske i avsedda enheter både vid start och slut av respektive uppehåll för att tidsavdrag ska göras.

Bussavsläpp – Start: 500m

Mål – Tk Pre-Elit: 150m

Mål – Tk övriga klasser: 50m

Tk Pre-Elit – Busspåstigning: 1450m

Tk övriga klasser – Busspåstigning: 1250m

Terräng och karta

Småkuperad storskogsterräng med god sikt.

Skala 1:4000, ekvidistans 2,5m. Kartan har reviderats mycket sparsamt och är fortfarande generaliserad för OL förutom för de sista kontrollerna där fler detaljer har tagits med. Tänk makro, inte mikro när ni läser kartan.

Då kartorna trycktes gjordes det förändringar av färgerna, speciellt kontrollringarna, vilket ledde till att viktiga kartdetaljer blev mycket svårlästa/oläsliga. Det kommer därför att finnas uppförstorade kartor uppsatta utan banpåtryck vid vissa kontroller.

Maxtid 85-125min. Exakt tid finns angiven i kontrollbeskrivningen på tävlingskartan.