Etapp 1 - MTBO

Nåsten - Långdistans

Första etappen avgörs i Nåsten som är ett stort naturreservat precis väster om Uppsala. Den del av skogen som är närmast bebyggelsen har ett väldigt tätt stignätverk och kommer att kräva noggrann orientering för att hitta rätt, de flesta stigar i detta område är väl underhållna och tillåter snabb cykling om du samtidigt lyckas hålla reda på var du är.

Längre bort från Uppsala, på andra sidan Hågadalen, med sina öppna
fält och slingrande bäck, är det ett mer sparsamt sitgnätverk med längre leder, grusvägar, ridstigar och en del tekniska MTB-spår. De långa lederna är härliga att cykla på så fort du blivit van. Man cyklar upp på berghällar för att sen åka ner, för att sedan passera genom nästa lilla mosse, höjdskillnaden är bara ett par meter. Över en del mossar har det byggts spänger för att skydda dem från för mycket slitage. Spängerna är tillräckligt breda för att kunna cykla över om man lyckas hålla balansen men det går inte att möta någon som kommer från andra hållet.

Stora delar av Nåsten har förskonats från modernt skogsbruk och dess vackra natur och vildhet sköts idag bland annat genom att lämna nerfallna träd i skogen, detta i kombination med en frodig vegetation kan göra att vissa områden är svåra att cykla i.

Avstånd till start: 2600 m

Banläggare: Magnus Blåudd

En sjö