Etapp 1 - OL

Årets O-Ringen inleds vid Arena Pattons Hage intill Hågadalen, bara 15–20 minuter med cykel från O-Ringenstaden. Etapp 1 bjuder på förlängd
medeldistans i stadsnära uppländsk vildmark i Nåstens naturreservat, som framför allt består av gammal barrskog med småskurna höjder och sankmarker. En stor del av tävlingsområdet genomkorsas av ett antal stigar och vandringsleder samt ett fåtal skogsbilvägar.

Den detaljrika och relativt flacka terrängen är ofta tekniskt utmanande, med skiftande karaktär. Alla utom de kortaste banorna passerar
områden med glesa gamla tallar, stenhällar, och sankmarker. I de västra delarna av tävlingsområdet, dit de längre banorna når, finns terräng som är krävande både fysiskt och tekniskt, med mer sten och lägre sikt.

Nära Hågadalen och arenan finns ett rikt stignät. Många stigar är dock små och otydliga, vilket innebär att de inte alltid är tydliga ledstänger. Stigarna kan även vara tekniskt krävande löpmässigt, med rötter och
stenar. Banorna avslutas via ängarna i Hågadalen och sluttningen ner mot Hågadalen är relativt brant. Här kan det bli trångt på stigarna, ta det försiktigt och visa hänsyn till varandra.

Överlag är det god framkomlighet med endast ett fåtal grönområden. Många sankmarker är bevuxna av bland annat skvattram, vilket gör att löphastigheten begränsas. Det finns gott om sten, speciellt i områdets
västra delar. Vindfällen av gran förekommer i området p.g.a. angrepp av granbarkborre. Enstaka vindfällen redovisas inte på kartan, men områden med flera vindfällen är markerade.

Vägen till start är mestadels lättframkomlig, bestående av stig, väg och åkermark. Till starterna Alewalds, Bagheera, SLU, Suzuki och Ormsalva passerar man dock ett parti med cirka 400 m liten stig och skogsterräng och 25 m stigning.

Banläggare: Rob Hart, Helene Nilsson, Mattias Nilsson
Bankontrollanter: Annika Billstam, Andreas Hjertsson, Lars Olsson, Jessica Söllvander
Kartritare: Christer Eriksson

En sjö
En sjö