Etapp 1 - PreO

Nåsten

Småkuperad terräng med några större bergspartier. Blandskog med mestadels god sikt. Område som används flera gånger tidigare för PreO men denna gång med ny banläggare med nya infallsvinklar
Skala 1:4000, ekvidistans 2,5 m.

I grunden en OL-karta där vissa småjusteringar har gjorts.

Samling
Arena Pattons Hage, korsningen Vårdsätravägen – Nordhemsvägen. Samma arena som OL och MTBO. Endast handikapp-P vid arenan, övriga hänvisas till etappbussar eller stadsbussar linje 11
hållplats Källbovägen eller linje 7 hållplats Martallsvägen.

Start
Första start 15.00 efter att MTBO har lämnat skogen. Deltagare med etappstart har fri starttid mellan 15.00-16.30.

En sjö