Etapp 2 - MTBO

Vårdsätra - Medeldistans

Skogen i Vårdsätra är belägen mellan bebyggelsen i Uppsalas södra delar, den används flitigt för promenader, löpning, cykling och skidåkning - de stora klippta gräsytorna är en perfekt plats för Uppsalaborna att åka skidor på när den första snön lagt sig under
vintern.

Här finns ett sammanhängande nätverk av mestadels lättcyklade stigar,
hårdgjorda gångvägar och MTB-spår. Vägval i närhet av ostadsområden
förekommer och kanske kommer du få uppleva Uppsala snabbcykelbanor.

Trots områdets rika natur är detta den enda etappen där vi inte cyklar i
ett naturreservat. Banorna är mycket intensiva med mycket kontroller och ett konstant byte mellan olika stigar.

Avstånd till start 1500 m

Banläggare: Magnus Blåudd

En sjö