Etapp 2 - OL

Dags för långdistans, från samma arena och i samma skogsområde som vid första etappen - Nåsten.

Du kommer att springa i den norra delen av skogen som utmärker sig genom sin vildmarkskaraktär i väst och den skarpa Hågadalskanten i öst. Skogen består av gammal barrskog med i regel god sikt med mindre inslag av något tätare områden i gamla avverkningsområden.

Kuperingen är överlag svag och framkomligheten är generellt mycket god, men begränsas i vissa områden av tätare partier eller markvegetation i myrar. Granbarkborren tillsammans med vinterstormar lämnar en del fallna träd i terrängen.

De längsta banorna möter även områden utanför reservatet vilka har större inslag av skogsbruk och vissa partier med stenbunden terräng. De yngsta och äldsta orienterarna, samt alla i slutet på banorna, får möta en strövarskog direkt norr om arenan med inslag av hagar och ett tätare stignät.

Vi banläggare har försökt att utmana dig som deltagare med utpräglade långdistansbanor där tekniken ska anpassas till varierande utmaningar i terrängen.

Vägen till starterna Alewalds, Bagheera, SLU och Suzuki är ganska lång så ta god tid på dig. En stor del av vägen består av stor, lättframkomlig stig medan cirka 1 km består av mindre skogsstigar. Till övriga starter är vägen mycket lättframkomlig.

Banläggare: Johan Ohlström, Dorothe Spillman
Bankontrollanter: Annika Billstam, Andreas Hjertsson, Lars Olsson, Jessica Söllvander
Kartritare: Christer Eriksson

En sjö
En sjö