Etapp 2 - PreO

Graneberg

Småkuperad terräng med några mindre bergspartier. Sämre sikt p.g.a. växtligheten på flera ställen vilket gör det lite svårare. Första gången området används för PreO.

Samling
Arena Graneberg, Granebergsvägen 58. Egen arena med parkering för alla i anslutning till arenan. Stadsbussarnas linje 11, hållplats Granebergsparken i anslutning till arenan.

Start
Första start 14.00 efter att MTBO har lämnat skogen. Deltagare med etappstart har fri starttid mellan 14.00-15.30.

En sjö